Potem ko se je Direkciji RS za infrastrukturo pri gradnji šmarske obvoznice vendarle uspelo prebiti skozi številne spore z lokalnimi lastniki nepremičnin, so zgradili še zadnjih 200 metrov obvozne ceste, ki se navezuje na obstoječo cesto proti Dolenjski. Direkcija je namreč lovila rok za izplačilo deleža evropskih sredstev pri 2,8 milijona evrov vredni naložbi, saj se ta izteče konec leta, a morajo pred tem opraviti še tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje pri litijski upravni enoti.

»Pretežni del obvoznice, ki je bil dokončan v lanskem letu, ima začasno dovoljenje ministra, pristojnega za promet, nima pa še uporabnega dovoljenja pristojne upravne enote, ki je izdala gradbeno dovoljenje,« pojasnjujejo na direkciji in dodajajo, da so za zadnjih 200 metrov obvoznice na Upravno enoto Litija zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma predhodni tehnični pregled vložili minulo sredo. Direktor litijske upravne enote Marko Doblekar ob tem pojasnjuje, da so tehnični pregled že razpisali in ga bodo opravili v 15 dneh, uporabno dovoljenje nato lahko izdajo v roku dveh dneh. Tako imajo na direkciji načeloma še dovolj časa, a le če bodo uradnikom potrebno dokumentacijo dostavili v pravem času, je še pojasnil Doblekar.

Za zemljišča skoraj toliko kot za gradnjo

Spomnimo, da so sicer več kot 50 let načrtovano in med krajani zelo želeno 1,4 kilometra dolgo obvozno cesto v Šmartnem spremljali številni spori, saj se številni lastniki zemljišč niso strinjali z odmerjeno odškodnino. Zaradi postopkov razlastninjenja se je že pričetek gradnje prestavil za več let, a najnepopustljivejših niso ustavili niti brneči stroji. Za najbolj vročekrvnega tako velja Anton Smuk, ki je, prepričan, da je bila država s sedmimi evri za kvadratni meter zemljišča bistveno preskromna, večkrat poskušal fizično ovirati gradbince pri delu.

Kasneje je gradnja za leto dni še obstala sredi njive, ker je eden od lastnikov zemljišča na zadnjem, 200 metrov dolgem odseku želel nadomestno garažo. Ker na direkciji lahko zemljišča le odkupijo ali jih nadomestijo z enakovrednimi, ne morejo pa graditi novih objektov, so omenjenega lastnika nazadnje letos spomladi razlastninili. A tudi zadnja razlastitev ni pomenila konec težav.

Poleti je namreč presenetil še šmarski duhovnik Janez Kvaternik, ki je po naših informacijah naknadno zahteval menjavo vseh oken na propadajočem objektu v lasti šmarske župnije, čeprav bi ga direkcija v skladu z gradbenim dovoljenjem morala le zavarovati s protihrupno zaščito. Ker župnik delavcem ni pustil blizu objekta, so se na koncu dogovorili o plačilu nadomestila in na ta način izpolnili zahtevo iz zapisnika o tehničnem pregledu, so še pojasnili v direkciji, kjer so za odkup vseh zemljišč in reševanje sporov z njihovimi lastniki namenili 2,14 milijona evrov. Končna vrednost naložbe v šmarsko obvozno cesto sicer znaša 6,1 milijona evrov.