Na Slovenskem državnem holdingu (SDH) bodo v kratkem začeli pripravljati teren za privatizacijo Uniorja. Ta naj bi bila leta 2017.

Lastninjenje Uniorja je načrtovala že vlada Alenke Bratušek, ko je bila zreška družba uvrščena na znameniti seznam 15 podjetij, namenjenih za prodajo. Po pojasnilih SDH bodo Unior prihodnje leto pripravili za prodajo v organizacijskem smislu, in sicer tako, da bodo iz družbe izločili dejavnost turizma. Pri tem bo SDH igral povezovalno vlogo med lastniki, bankami upnicami in Uniorjem.

V turistično divizijo Uniorja se uvrščajo Terme Zreče in smučišče Rogla, hčerinska družba RTC Krvavec pa posluje samostojno. Unior je vse tri turistične destinacije neuspešno že prodajal lani, vnovične prodajne postopke pa namerava začeti v drugem četrtletju prihodnjega leta, po koncu zimske turistične sezone. Na podlagi dogovora z bankami upnicami, sklenjenega leta 2013, ob reprogramiranju 143-milijonskih posojil, mora Unior Zreče, Roglo in Krvavec prodati.

Prodaja Štore Steela zamrznjena

Po drugi strani pa bankirji reprogramiranja posojil niso pogojevali s prodajo 30-odstotnega lastniškega deleža v družbi Štore Steel. Za Štore Steel je Unior strateški dobavitelj, Unior pa za Štore Steel strateški kupec. Lastniki (poleg Uniorja so to še družba pooblaščenka Železar Štore, Dinos, Kovintrade...) so Štore Steel začeli prodajati pred meseci, kot edini možni kupec pa se je na koncu omenjala družba SIJ – Slovenska industrija jekla (Sij) oziroma njeni ruski lastniki. Več virov nam je neuradno pojasnilo, da naj bi Ruse sicer še vedno zanimal prevzem Štore Steela, vendar pa naj bi bil prodajni postopek družbe, zaradi Sijevega prevzema Perutnine Ptuj, začasno zamrznjen. Na vprašanje, ali jih še vedno zanima prevzem Štore Steela in kdaj bi družbo lahko prevzeli, v Siju niso odgovorili. Razen Štore Steela so v Siju načrtovali tudi prevzem Litostroja jeklo, vendar so od ponudbe konec minulega meseca, po opravljenem skrbnem pregledu, odstopili.

Uniorju je letos pod taktirko predsednika uprave Darka Hrastnika za proizvodnjo odkovkov, ključni program, uspelo pridobiti polovico več novih projektov. V prvih enajstih mesecih letos je družba dosegla 147,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je slab odstotek več kot v enakem obdobju lani. Dosežena prodaja predstavlja 88-odstotno realizacijo letnega načrta.

Spodbudni načrti za prihodnje leto

Po načrtih se bodo konsolidirani prihodki od prodaje v prihodnjem letu zvišali za 7,4 odstotka, na skoraj 224 milijonov evrov. Denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko denarja ostane za plačilo dolgov in obresti, investicije ter dividende, naj bi se zvišal za dobrih sedem odstotkov, na 29,8 milijona evrov. Medtem ko naj bi se dobiček iz poslovanja zvišal za 7,9 milijona evrov, je konsolidirani dobiček načrtovan v višini devetih milijonov evrov. To je za kar za petino oziroma 1,5 milijona evrov boljše kot v letošnjem letu. Skupina Unior naj bi sicer lanske konsolidirane prihodke v višini 205 milijonov evrov do leta 2020 zvišala na 255 milijonov evrov.

Rasti poslovnih kazalnikov načrtuje tudi matična družba. Medtem ko naj bi se prihodki od prodaje okrepili za 6,9 milijona evrov, na 171,1 milijona evrov, naj bi se EBITDA zvišal za 6,2 odstotka, na 18,3 milijona evrov, dobiček iz poslovanja za dobrih devet odstotkov, na 8,6 milijona evrov, čisti dobiček pa naj bi znašal 4,2 milijona evrov.