Podjetje Cosylab povečini tvorijo visokoizobraženi zaposleni, ki delajo pri projektih z veliko dodano vrednostjo, kjer so poleg tehničnega znanja pomembni tudi fleksibilnost in kreativnost ter zaupanje v druge sodelavce v timu. Marko Sitar, ki v podjetju skrbi za kadre, pravi, da zato dajejo velik poudarek njihovemu dobremu počutju, ki temelji na paradigmi »razmišljaj pogumno, resno delaj, obnašaj se skromno in uživaj življenje«. Od Zlate niti pričakujejo neodvisno oceno njihovih prizadevanj na tem področju, želijo si tudi konkretnih priporočil za nadaljnje izboljšave, hkrati pa želijo deliti obstoječe dobre prakse, ki so jih že uvedli in so ponosni nanje.

Cosylab sicer v največji meri zaposluje programerje, elektroinženirje in fizike, slaba tretjina pa je drugih kadrov. »Pričakujemo, da bo izobrazbena struktura ob nadaljnji rasti ostala podobna. Še naprej iščemo dobre razvojne inženirje, najbolj pa nam primanjkuje ljudi, ki imajo poleg tehničnega znanja tudi talent in izkušnje na področju mehkih veščin, ki so potrebne za vodenje ljudi in komunikacijo s strankami. Iščemo torej prodajalce, sodelavce za razvoj poslovnih modelov ter projektne vodje s tehničnim ozadjem,« o strukturi kadrov pove Sitar, ki se s sodelovanjem v Zlati niti nadeja tudi prijav najboljših kandidatov za prosta delovna mesta.

Tudi v tujini želijo zaposlovati Slovence

Globalno podjetje je namreč prisotno na vseh celinah, zato so ustanovili podružnice v tujini; v ZDA, na Švedskem, v Švici, na Japonskem in Kitajskem. »Zaposleni v podružnicah so tako lokalni ljudje kot tudi Slovenci. Zato želimo zaposliti tudi Slovence, ki so se pripravljeni za nekaj let preseliti v tujino,« izziv predstavi Marko Sitar, ki si želi izkušenih kadrov pa tudi mladih ljudi. »Izkušene spodbujamo, da nas naučijo dobrih praks, ki so jih pridobili v prejšnjih službah. Radi pa delamo tudi z mladimi in študenti, saj znamo ceniti mladostno zagnanost in smo pripravljeni tudi mladim prepustiti veliko odgovornosti; ne nazadnje smo tudi sami začeli kot ekipa študentov,« pravi sogovornik.

A podjetje je že tako stabilno, da bodo letos ustvarili že okoli 14 milijonov evrov, prihodnje leto pa načrtujejo še dodatno 15-odstotno rast. »To pomeni, da bodo zaposlili predvidoma 20 novih sodelavcev,« dodaja sodelavec podjetja, v katerem je trenutno zaposlenih 107 ljudi, od tega 27 v tujini, sodelujejo pa s 15 študenti.

»Težimo k zaposlitvi za nedoločen čas, saj želimo z vsakim zaposlenim poiskati dolgoročno zgodbo. Uvajanje v procese in tehnologije, ki jih uporabljamo, je zahtevno in vzame približno eno leto. Izjemno pomembno je tudi, da se člani ekipe med seboj dobro poznajo in si zaupajo, kar pa je težko doseči, če bi imeli veliko fluktuacij,« o trajnostnem zaposlovanju pove Sitar in dodaja, da so sicer že prišli do faze, ko ne pozna več vsak zaposleni vsakega drugega, zaradi česar reševanje težav, ki so bile včasih manjše in se jih je dalo rešiti na enem sestanku, zahteva precej več časa in usklajevanja. »Ugotovili smo, da po številu zaposlenih ne moremo rasti vsako leto za več kot 20 odstotkov, saj za uvajanje novih zaposlenih potrebujemo dovolj časa mentorjev ter primerne projekte, da lahko novince učinkovito vklopimo v ekipo,« pri hitri rasti ostajajo previdni v Cosylabu.

Kandidate preizkušajo v Cosylabovi akademiji

Si pa zato vzamejo veliko časa za delo s kandidatom, preden ga zaposlijo. Kandidat tako najprej opravi tehnično akademijo, ki mu predvidoma vzame dva tedna. V tem procesu spoznavanja delovnega procesa ga vodijo mentorji, Cosylabovi najboljši tehnični strokovnjaki, ki imajo hkrati tudi dober občutek za ljudi. »Po akademiji navadno naredimo enomesečno poskusno nalogo, ki jo kandidat že opravlja skupaj z bodočo projektno ekipo in je že del pravega projekta,« nadaljuje Sitar, ki za glavno merilo uspeha kandidata postavlja pozitiven odgovor članov projektne ekipe in mentorja. Če si želijo s kandidatom delati pri naslednjem projektu, ima ta praktično zagotovljeno kariero v Cosylabu, čeprav ga vseeno čaka šestmesečna poskusna doba. »A to služi le kot zadnja varovalka, glavnino selekcije opravimo na akademiji ter pri poskusni nalogi,« poudarja Marko Sitar.

Poseben pristop pa imajo tudi pri zaposlovanju v tujini. Kandidati se morajo namreč spoznati z lokalnimi posebnostmi, od tega, kako visoke plače naj imajo ljudje po svetu, do posebnosti lokalnih kadrovskih in davčnih zakonodaj. Pri postavljanju na noge v tujini sicer zaposlenim ponuja oporo tudi vodstvo podjetja, predvsem se vse bolj sistematično lotevajo izobraževanja zaposlenih, načrtovanja njihovih kariernih poti, izobraževanja vodij in navsezadnje tudi načrtovanja službenih zabav. Te so v prvi vrsti namenjene »team buildingu«, zato je dobro, da se jih lahko udeleži čim več sodelavcev, pojasnjuje Sitar, ki si kljub hitri rasti želi, da bi Cosylab po duši ostal kot mlado in majhno podjetje ter ohranil lastnosti, ki so ekipo naredile uspešno: učinkovitost, hitro odzivanje na spremembe na trgu ter občutek, da so vsi ena ekipa in da delajo veliko stvar.