V zadnjih devetih mesecih se je v območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Kranj zaposlilo 164 invalidov. Pri večini zaposlitev je OS Kranj sodelovala z napotitvijo in zastopanjem pri delodajalcu, z informacijami o spodbudah ob zaposlitvi in pri pripravi invalida na zaposlitev, pojasnjujejo v Kranju, kjer so s tem namenom že v začetku leta pripravili zaposlitveni dan za invalide.

»Več kot 60 predstavnikom delodajalcev, izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije in drugi javnosti smo predstavili postopke pred zaposlitvijo invalida, spodbude za zaposlovanje, ki jih nudi Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS in možnosti podpornih storitev zavoda,« pojasnjujejo in dodajajo, da je teoriji sledila še praksa, in sicer mini zaposlitveni sejem, kjer so invalidi imeli priložnost srečati se s sedmimi delodajalci s področja proizvodnje in storitev čiščenja.

Na OS Kranj je sicer prijavljenih okoli 1000 brezposelnih invalidov, ki predstavljajo slabih 15 odstotkov vseh registriranih brezposelnih oseb. A ko dobijo zaposlitev, je pomembno, da lahko opravljajo delo, ki ga zmorejo, in se pri tem čutijo sprejete v novem delovnem okolju. »Vloga zavoda pri tem je, da s poglobljenim kariernim, zdravstvenim in rehabilitacijskim svetovanjem z osebo preveri in spodbudi njeno motivacijo za delo, preveri preostalo delazmožnost, sodeluje pri pridobitvi potrebnih znanj, delovnih spretnosti in veščin,« pojasnjujejo zavodovi svetovalci v Kranju, ki zato invalide smiselno vključujejo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, kot so javna dela, programi usposabljanja in izobraževanja, kamor je vključenih 50 invalidov, učenje veščin vodenja kariere in zaposlitvena rehabilitacija.

Za delodajalce z realnimi pričakovanji in zmožnostjo prilagoditve

V zavodovi območni službi Kranj je mesečno v proces zaposlitvene rehabilitacije vključenih približno 80 ljudi. S tem se pomembno povečuje njihova možnost za zaposlitev, poudarja vodstvo območne službe, saj v okviru zaposlitvene rehabilitacije posameznik s skupinsko in individualno strokovno podporo sprejema svojo invalidnost in določa ustrezne poklicne cilje.

Zaposlitev invalida je zato po njihovem mnenju dobra poslovna odločitev za delodajalca, ki ima realna pričakovanja in se je pripravljen prilagoditi. Ob tem namreč ne dobi le motiviranega delavca, za katerega je znano, kaj zmore delati, temveč zanj v okviru kvotnega sistema lahko koristi tudi delno oprostitev plačila prispevkov, nagrado za preseganje kvote in prilagoditev delovnega mesta, po potrebi pa tudi podporo izvajalca zaposlitvene rehabilitacije. Pomembno je tudi, da takšen delodajalec lahko postane primer dobre prakse na področju zaposlovanja ljudi s posebnimi potrebami, še dodajajo v območni službi Kranj. slo