Tržiško odlagališče odpadkov v Kovorju bo s prvim dnem prihodnjega leta zaprto. Zapolnili so ga skoraj popolnoma, ker so na Gorenjsko v zadnjem času odpadke vozili tudi iz Kočevja, Idrije in seveda večine Gorenjske. Zdaj tej pokrajini preostane le še deponija Mala Mežaklja pri Jesenicah, ki bo za gorenjske odpadke »tekmovala« z drugimi podobnimi zunaj regije. V Tržiču se bodo v kratkem odločili, kam z odpadki, ki jih Kovor ne »požira« več, pomembna pa bo tudi cena odvoza, ki je zdaj ovira pri odvozu odpadkov v ljubljanski center za ravnanje z odpadki.

Kot trdi župan Borut Sajovic, bo Kovor primer prvega odlagališča, ki bo dejansko urejeno po vseh predpisih in tako za okolje ne bo še po zaprtju predstavljalo nobene nevarnosti: »Ker so do zdaj k nam odpadke vozili od drugod, da smo do končnega roka smetišče res izkoristili, smo pridobili sredstva za ureditev odlagališča, ki sicer že poteka. Dobre štiri milijone bomo porabili, da bo odlagališče postalo okoljsko brezhibno.«

Kranjski odpadki najverjetneje v Ljubljano

V Tržiču se zaradi odvoza odpadkov cene ne bodo zvišale. Poskrbeli bodo za boljše zbiranje odpadkov, ki jih občani pripeljejo sami, omogočen pa bo tudi pretovor odpadkov pred odvozom k posameznim odjemalcem. Tako so uresničili obljubo krajanom, da bodo zaprli odlagališče, ki je v preteklosti že burilo duhove. Prav nezadovoljstvo krajanov je botrovalo zapori največjega odlagališča v Tenetišah pri Kranju pred šestimi leti in tako Mala Mežaklja ostaja edino odlagališče na Gorenjskem.

V največji gorenjski občini, Kranju, tudi še niso sprejeli dokončne odločitve, kam bodo vozili odpadke, a je Ljubljana najverjetnejša možnost.