Celjski župan Bojan Šrot je pred dnevi z veseljem povedal, da je bilo končno izdano dovoljenje za gradnjo suhega zadrževalnika Ljubečna – vzhodna Ložnica. »Ta objekt je izjemno pomemben za poplavno varnost nizvodno ležečih naselij in industrijske cone,« je dejal Šrot, ki je pred časom tudi sam prepričeval lastnike zemljišč, naj vendarle popustijo in zaradi ljudi v sosednjih krajih, ki so bili v preteklosti že velikokrat poplavljeni, prepustijo svojo zemljo za zgraditev zadrževalnikov.

Kot kaže, pa se vsi domačini s tem posegom še zdaj ne strinjajo. Skupina kmetov iz Ljubečne, Šmiklavža in Lipovca pri Škofji vasi je ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejanu Židanu poslala prošnjo, naj jim vendarle pomaga ohraniti kmetijska zemljišča. Zahtevali so celo preklic že izdanega gradbenega dovoljenja, čeprav se zavedajo, da tega ne morejo doseči in da imajo samo možnost, da vložijo tožbo na upravno sodišče. Predstavniki ministrstva za okolje in prostor so se z njimi o gradnji suhega zadrževalnika pogovarjali v začetku novembra. Takrat so jim pojasnili, da je suhi zadrževalnik del obsežnega projekta, ki ga sofinancira evropski kohezijski sklad, in da bo treba, če ga ne bodo zgradili, denar vrniti.

Jezni kmetje pa pravijo, da niso krivi za ta problem in da ni prav, da se za gradnjo hitrih cest in zadrževalnikov vedno žrtvujejo samo najboljša kmetijska zemljišča.

Židana so opozorili, da so soglasje za gradnjo zadrževalnika podpisali samo tisti, ki se v prihodnosti ne nameravajo ukvarjati s kmetijstvom. Prav tako niso bili zadovoljni, da jim predstavniki okoljskega ministrstva niso podrobno razložili, kakšno odškodnino bi dobili.

Poplaviti mesta ali kmetijsko zemljišče?

Suhi zadrževalniki povzročajo probleme tudi v Spodnji Savinjski dolini. Čeprav so izjemno pomembni, saj brez njih Celje in Laško kljub vsem ostalim izvedenim protipoplavnim ukrepom nikoli ne bosta povsem varna pred visokimi vodami, jih savinjski kmetje ne dovolijo graditi. Pravijo, da kmetijskih zemljišč ne bodo dali, ker so od njih življenjsko odvisni. Predstavniki ministrstva za okolje in prostor, ki so pred dnevi na Ljubnem predstavili načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti porečja Savinje, kmete po eni strani razumejo, vendar pa opozarjajo, da se bomo morali odločiti, ali bomo poplavljali mesta ali kmetijska zemljišča. gm