S podporo mestnih svetnikov za podražitev storitev javnega podjetja Komunala je končano eno od žalostnih poglavij v delovanju podjetja, ki si je pridobilo med ljudmi pridevek »politično«. Davkoplačevalci Kranja bodo – kot vedno – plačali politično botrstvo največjega javnega podjetja na Gorenjskem in v začetku leta dobili za skoraj 20 odstotkov višje zneske na položnicah za odpadke.

Medtem je novi župan Kranja Boštjan Trilar kot predstavnik največjega lastnika podjetja že zamenjal direktorja in prejšnji mesec je Marko Kocjančič začel z delom. V času nekdanjega župana Mohorja Bogataja so vrh Komunale tvorili kar trije mestni svetniki SD in SDS, ki so se tam zaposlili v času, ko so politično odločali o Komunali. Zdaj eden med njimi – Beno Fekonja – odhaja za direktorja Komunale Idrija, kjer je direktor občinske uprave prav tako Kranjčan, nekdanji znani športnik in na volitvah 2010 neuspešni županski kandidat Darjan Petrič (oba SD).

Politika se bo poznala v denarnicah

Vpletanje politike v reševanje povsem komunalnih težav je za davkoplačevalce bilo tragično. Bojan Homan (SDS) je kot podžupan vodil okoli 40 milijonov evrov vreden projekt Gorki in skupaj z županom Bogatajem ter nekdanjim direktorjem mestne uprave Mitjo Herakom na koncu moral privoliti v pogoje krajanov Orehka in Drulovke, ki do zadnjega niso dali soglasja h gradnji nove čistilne naprave. Padec gradbenega dovoljenja za že delujočo napravo bi ogrozil celotni projekt, krajani pa so pod vodstvom podjetnika Draga Lemuta zato dosegli takojšen umik pretovora odpadkov iz svojega okolja oziroma z območja čistilne naprave.

To izsiljevanje je bilo uspešno, ker se kranjska politika s krajani ni ukvarjala dovolj zgodaj, Komunala Kranj tako še danes nima nadomestne lokacije za pretovor. Zato se je odvoz občutno podražil in je nastala izguba, ki so jo ocenili na 400.000 evrov letno. Nekdanji direktor Komunale Kranj Evstahij Drmota (SD) je želel to naprtiti plačnikom položnic, a naletel na hud odpor in moral oditi. Zakaj Komunala ni takoj po izsiljenem umiku pretovora začela iskati in našla novega, ni bilo nikoli pojasnjeno.

Varčevali bodo pri odvozu

Ob dejstvu, da prejšnja oblast pred volitvami ni želela razburjati ljudi z višjimi cenami, zdaj umika zaradi evropskih in naših predpisov ni bilo več in tako je mestni svet sprejel odločitev o podražitvi, ki bo pri ravnanju z odpadki za povprečno družino pomenilo skoraj 20 odstotkov višji znesek na položnici. Tako bodo odšteli mesečno 14,53 evra oziroma 2,88 več kot do zdaj. Kot pravi župan Boštjan Trilar, je to posledica ravnanj prejšnje oblasti oziroma odlašanja s podražitvami v preteklosti. Da ne bi bilo vse skupaj še dražje, bodo mešane odpadke odvažali na tri tedne in ne na štirinajst dni kot do zdaj, župan pa obljublja tudi racionalno obnašanje javnega podjetja.

Po Trilarjevih besedah je skoraj gotovo, da bo Kranj v prihodnje svoje odpadke odvažal v Ljubljano in ne več na Jesenice, kjer deponija po njegovem niti nima vseh potrebnih dovoljenj za dolgoročno odlaganje kranjskih odpadkov.