Kljub zahtevnim in zaostrenim razmeram na trgu, ki jih gre v veliki meri pripisati reguliranim cenam energentov, slabši hidrologiji rek in posledično nekoliko nižjim poslovnim rezultatom od načrtovanih, bodo v skupini Gen energija poslovno leto 2015 končali z dobičkom. Po oceni generalnega direktorja Martina Novšaka bo ta na ravni družbe znašal okoli 13 milijonov evrov, na ravni celotne skupine, ki jo med drugim sestavljajo Nuklearna elektrarna Krško, Hidroelektrarne na spodnji Savi Brežice, Savske elektrarne Ljubljana in Termoelektrarna Brestanica, če omenimo samo proizvajalce električne energije, pa 18 milijonov evrov.

Največji delež dobička beležijo od prodaje električne energije, proizvedene v naši edini nuklearki.

Novšak zaključke podnebne konference v Parizu ocenjuje kot ugodne za nadaljnje usmeritve družbe, kjer igra pomembno vlogo načrtovana gradnja 2. bloka jedrske elektrarne, ki naj bi stal med 2,3 in 5 milijardami evrov. V potrebne raziskave so doslej vložili 11 milijonov evrov, z raziskavami, zlasti na področju seizmičnih analiz, bodo nadaljevali. »Upam, da se bomo gradnje lahko lotili čim prej,« je dejal Novšak in dodal, da želijo krško nuklearko vključiti v sistem daljinskega ogrevanja stavb. Z novim blokom bi denimo lahko ogrevali ves Zagreb. Med zelo pozitivne dogodke iztekajočega se leta v Krškem prištevajo dosežen dogovor o podaljšanju obratovanja nuklearke do leta 2043. es