V teh dneh minevata dve leti od uradnega odprtja poslovalnice Lekarne Ljubljana v Postojni, kjer pa zaradi pravnih zapletov (še) ne smejo prodajati zdravil. Na ministrstvu za zdravje namreč ne želijo priznati nove lekarne, ker naj bi bila ustanovljena nezakonito.

»Ugotovili smo, da Lekarna Ljubljana kot javni zavod nedvomno ni stvarnopravno legitimirana za odprtje nove lekarne zunaj območja, za katero je bila ustanovljena,« so zavrnitev verifikacije vsakokrat utemeljili uradniki. Nazadnje so jo zavrgli aprila letos. In to kljub temu da je ministrstvo v predhodnem postopku imenovalo komisijo, ki je marca ugotovila in potrdila, da nova lekarna izpolnjuje vse kriterije iz pravilnika za opravljanje lekarniške dejavnosti, ter tako rekoč izdala pozitivno verifikacijsko poročilo.

Kljub izgubi Postojnčanom izplačali 8000 evrov

V Lekarni Ljubljana so zato prepričani, da so dejansko že prestali postopek verifikacije za postojnsko enoto, ki je bila strokovno opravljena in nanjo ni bilo pripomb. Toda pravico so morali zopet poiskati na upravnem sodišču, ki je zdaj že četrtič naložilo ministrstvu, naj preveri in odloči le o tem, ali postojnska lekarna izpolnjuje pogoje, ki se nanašajo na kadre, opremo, strokovno literaturo in vodenje dokumentacije, ne pa tudi o tem, ali lahko javni zavod, ustanovljen na območju občine Ljubljana, opravlja oziroma razširi svojo dejavnost tudi na druge občine.

Na naše vprašanje, kako komentirajo odločitev upravnega sodišča in kako bodo ravnali, nam včeraj na zdravstvenem ministrstvu niso mogli odgovoriti, saj da sodbo še preučujejo. V Lekarni Ljubljani medtem trdijo, da jim zaradi samovoljnega ravnanja državnega organa nastaja velika škoda pri poslovanju v Postojni, saj tam ne smejo prodajati nobenih zdravil, temveč le kozmetiko, prehranska dopolnila in druge drobnarije.

»Mi še vedno verjamemo v pravno državo,« pravi Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana. Upravno sodišče namreč že ves čas opozarja ministrstvo, da napačno uporablja zakonsko podlago in odloča o vprašanju, ki ni predmet postopka. Zakon o lekarniški dejavnosti omogoča, da lahko razširijo svojo dejavnost tudi na druge občine, če je ugotovljena lokalna potreba za izdajo zdravil v novi podružnici. »V tem primeru dovoljenje izda občinski upravni organ, ki mora v dovoljenju obravnavati zakonski pogoj o potrebi za izdajo zdravil in nepokritosti kraja s ponudbo zdravil,« so opozorili sodniki. Občina Postojna je takšno soglasje podala leta 2013.

Lekarna Ljubljana pa se je v zameno zavezala, da bo letno v občinski proračun vplačala dva odstotka od zaslužka iz tamkajšnje enote. Že lani je svojo obljubo izpolnila in Postojnčanom izplačala 8000 evrov, čeprav tačas ni mogla delovati kot polnopravna lekarna.

Sedej: Ministrstvo ne ščiti javnega interesa

»To, kar si je ministrstvo privoščilo, je diametralno zanikanje sodne veje oblasti in predstavlja tipičen primer neprava,« odgovarja prvi mož ljubljanskih lekarn, kjer svojo dejavnost že izvajajo v 19 občinah.

Razmišlja tudi, da bi zaplet pri soustanoviteljstvu rešili s pogodbo, s katero bi del pravic in upravičenj iz soustanoviteljstva na lokaciji v Postojni predali tamkajšnji občini. S tem bi tehnično izpolnili tudi zahteve ministrstva glede soustanoviteljstva. »Smo v globaliziranem svetu in Slovenija ne bo ostala osamljeni otok. Namesto da bi ministrstvo podprlo močne igralce in jim s svojimi postopki omogočilo, da lahko zagotovimo temeljno preskrbo z zdravili in zaščitimo interes tega prebivalstva naproti nebrzdanemu kapitalu iz tujine, nas pri tem celo ovira,« je prepričan Sedej.