Politični odnos med Kitajsko in Tajvanom, ki je problematičen že od konca druge svetovne vojne, je pred dnevi posegel tudi v kulturološko predavanje v Ljubljani. Predavateljica na filozofski fakulteti dr. Saša Istenič je nameravala v okviru tedna kitajske kulture, ki ga je organizirala Mestna knjižnica Ljubljana, predavati o »kitajski kulturi skozi prizmo Tajvana«. Vendar so na kitajskem veleposlaništvu, ki je sodelovalo pri organizaciji, to razumeli kot poseg v svojo politično doktrino. »Tajvan je neodtujljivi del Kitajske, zato bi bilo kvečjemu primerno, da bi govorili o tajvanski regiji,« so na veleposlaništvu svoje stališče pojasnili v pogovoru za Dnevnik. Priznavajo, da so želeli preprečiti, da bi se v naslovu in napovedi predavanja uporabljal naziv Tajvan.

Isteničeva pa opozarja, da je kitajsko veleposlaništvo poskušalo izvesti cenzuro.

Nadzor nad kulturo

»Kitajski cenzorji so od organizatorjev, Mestne knjižnice Ljubljana, zahtevali, da se vsaka omemba imena Tajvan spremeni v 'tajvanska regija', medtem ko je bila vsebina opisa predavanja tako skrčena in popačena, da je povsem izgubila prvotni pomen,« pravi Isteničeva. Predavanje, napovedano za minuli petek, je protestno odpovedala. »Navsezadnje naj bi bila pravica do svobode izražanja misli, govora in javnega nastopanja ključna esenca obstoja demokratične družbe,« pravi. »To ločuje Republiko Slovenijo od komunističnih držav, kot je Ljudska republika Kitajska.«

Na veleposlaništvu pa pojasnjujejo, da niso želeli cenzurirati, temveč da so zgolj želeli doseči, »da ne bi obiskovalci predavanja oziroma sklopa prireditev v okviru tedna kitajske kulture narobe razumeli političnega položaja Tajvana«. »Tajvan ni država,« pravijo. »Za državo je ne priznava skoraj nobena druga država, tudi Slovenija ne.« Tajvanu državnost priznava nekaj več kot dvajset držav, od zahodnih le Vatikan. Spor o državnosti sega v leto 1947, ko se je tedanja kitajska vlada na otok umaknila pred komunistično partijo, ki je na Kitajskem prevzela oblast.

Knjižnica: Skušali smo se izogniti konfliktu

V Mestni knjižnici pravijo, da so zato, da bi se »izognili nepotrebnemu konfliktu, skupaj z dr. Sašo Istenič in na podlagi predlogov kitajskega veleposlaništva skušali oblikovati napoved predavanja, ki bi bila sprejemljiva za obe strani«. Predavateljica je sama predlagala izpustitev Tajvana iz naslova, pa tudi besedilo je bilo nato večkrat spremenjeno. V programski knjižici je bilo nazadnje vendarle uporabljeno poimenovanje Tajvan. Kitajci so protestirali, a spremembe niso dosegli.

»Predavanje je bilo v osnovi zastavljeno popolnoma kulturološko in humanistično in ni imelo politične konotacije, zato je bil ta zaplet po naši oceni nepotreben,« so sporočili iz knjižnice. »Odpoved predavanja pa je bila osebna odločitev dr. Saše Istenič in Mestna knjižnica Ljubljana na to ni imela nikakršnega vpliva. Vsekakor ji je bila ponujena možnost izvedbe predavanja, kot ga je zastavila prvotno.« ušk