Bralka, ki ne želi biti imenovana (njene podatke hranimo v uredništvu) je konec maja vložila prošnjo za upokojitev. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovaje (ZPIZ) so ji zagotovili, da ji bodo odločbo poslali konec julija in ji pojasnili, da bo prejela dva informativna izračuna, saj se lahko glede na 65 let starosti upokoji tako po starem kot po (manj ugodnem) novem pokojninskem zakonu iz leta 2012.

Bralka je odločbo prejela šele konec avgusta (za enomesečno zamudo naj bi bilo krivih »nekaj nejasnosti in dopustniški čas«), pri čemer pa ji je na njeno presenečenje ZPIZ poslal le en izračun, in sicer le po novem zakonu. Ker so ji obljubili dva izračuna, je od ZPIZ zahtevala pojasnila.

Na sestanku ji je referentka zagotavljala, da je vse tako, kot mora biti, in da stari zakon velja samo za osebe, ki so ob sprejetju novega zakona v decembru 2012 dopolnile 61 let. Ko jo je bralka opozorila, da je bila rojena novembra 1950 in torej ob sprejemu zakona stara 62 let, je referentka »po krajšem oklevanju« ugotovila, da je ob pisanju odločbe »spregledala« njene rojstne podatke. Ti podatki so sicer navedeni v prvi alineji odločbe, takoj za imenom in priimkom. Po pritožbi je nato prejela novo odločbo, s katero se ji je pokojnina zvišala za kar 140 evrov. Od ZPIZ ni prejela nobenega opravičila.

ZPIZ: Napaka ni bila namerna

Bralka na svoj primer opozarja, ker ocenjuje, da ni edina žrtev napak in morebitne malomarnosti uslužbencev ZPIZ. »Dobro, da sem bila pozorna. Koliko je morda šele napak pri tistih, ki so manj izobraženi, ki ne uporabljajo interneta, ki se ne znajo obrniti...« se sprašuje.

Na ZPIZ zatrjujejo, da »ni šlo za namerno dejanje strokovne delavke, temveč izključno za spregled potrebe po izvedbi izračunov po obeh zakonih«. Odločbe po predpisu, ki je za zavarovanca ugodnejši, izdajajo namreč tudi v primerih, ko stranke vložijo zahtevo za pridobitev pravice do starostne pokojnine samo po enem od predpisov. Po njihovih zagotovilih je za nadzor dobro poskrbljeno. Notranja kontrola poteka pri vseh odločbah, izdanih na prvi stopnji, poleg tega zavod po uradni dolžnosti izvaja tudi revizijo, s katero želijo predvsem preveriti pravilnost in zakonitost odločb, proti katerim ni bila vložena pritožba. Po oceni zavoda bi bila napaka pri bralkini odločbi, tudi če ne bi vložila pritožbe na prvostopenjsko odločbo, ugotovljena v reviziji.

Zaposleni na ZPIZ naj bi bili preobremenjeni

Na zavodu priznavajo, da lahko kljub vsem oblikam nadzora pride do napak, vzrok zanje pa naj bi tičal predvsem v preobremenjenosti strokovnih delavcev. Med letošnjimi dodatnimi nalogami omenjajo pregled in izdajo približno 10.500 odločb v zvezi z delnicami za notranji odkup ter z začetkom leta uvedeno obveznost pošiljanja informacijskih izračunov o višini predčasne oziroma starostne pokojnine vsem zavarovancem, ki dopolnijo 58 let starosti. »Zaradi dodatnih aktivnosti in stalnih zahtev za zniževanje števila zaposlenih so letos strokovni delavci zavoda opravili več nadurnega dela in dela ob sobotah, kar je pomenilo njihovo večjo obremenjenost, posledično pa se lahko zaradi tega zgodi kakšna nehotena napaka,« pravijo na ZPIZ.

Teh napak ni malo. Med 11.000 nadzori odločb v prvih osmih mesecih letos je zavod pri odmeri ugotovil kar 136 napak. To pomeni, da je bila napačna kar vsaka osemdeseta odločba.