Posamezne analitske hiše so širši javnosti že predstavile svoja pričakovanja, večino priporočil pa pričakujemo v prihodnjih dveh tednih. Iz do sedaj objavljenih pričakovanj pa vendarle že lahko oblikujemo nekaj zaključkov. Priporočila so precej enotna, med seboj se nekoliko razlikujejo le po geografski alokaciji. Pozitivni obeti za delniške trge ostajajo, predvsem to velja za razvite trge. Znotraj razvitih trgov nekoliko nadpovprečno izstopa evrska regija, kjer se pričakuje najvišja rast podjetniškega sektorja, ob hkratni najspodbudnejši monetarni politiki. Pričakovanja ostajajo dobra tudi za Japonsko, nekoliko manj, a še vedno pozitivna, pa za ZDA. Najslabša pričakovanja veljajo za trge v razvoju, kjer je opazna zmanjšana industrijska dinamika, nekatere države pa dodatno bremenijo nizke cene nafte oziroma surovin. Tudi na obvezniškem trgu bodo razmere še naprej krojile centralne banke, glede na to, da so donosnosti do dospetja na nizkih ravneh, pa bistvenih rasti ne gre pričakovati.