Hitra rast podjetja je na kadrovskem področju izjemen izziv, kar so občutili tudi v Kliki, 12 let starem IT-podjetju, ki je bilo septembra 2013 nominirano za gazelo osrednje Slovenije in je od tedaj število zaposlenih podvojilo. Še konec leta 2013 so namreč zaposlovali 48 ljudi, konec letošnjega leta pa jih bo skoraj sto. Zato z zanimanjem pričakujejo oceno o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki jo bodo dobili na temelju vprašalnika, ki ga bodo izpolnjevali njihovi sodelavci, saj se je podjetje tokrat prvič odločilo za sodelovanje v Zlati niti.

»Hitra rast je res lahko past. To smo doživeli tudi sami, saj smo v času največje rasti izgubili nekaj sodelavcev. A hkrati smo ugotovili, da je to za tako veliko podjetje, kot je naše, nekaj običajnega in da si moramo prizadevati, da obdržimo predvsem ključne kadre,« je poudaril Simon Dudnjik, odgovoren za kadre v Kliki.

»A kljub temu nismo rasli dovolj hitro, da bi lahko vsem najbolj ambicioznim in željnim voditi svojo ekipo ter hkrati s tem prevzemati odgovornost zagotovili vodstvene položaje, smo ključnim vodjem večjih segmentov dodelili še sodelavce, ki vodijo manjše ekipe zaposlenih znotraj večjih timov. Tako smo podjetje sicer nekoliko bolj piramidalno strukturirali, a s tem smo zagotovili, da se lahko naši sodelavci razvijajo tudi na področju vodenja, hkrati pa smo s tem razbremenili ožji menedžment. Ker so ekipe majhne, smo ohranili njihovo agilnost in vitkost podjetja, kar pa je temelj naše filozofije poslovanja, ki nam zagotavlja prednost pred konkurenco,« je opisal Dudnjik.

Hierarhična struktura podjetja marsikje pomeni tudi, da so vodilni ljudje sodelavcem hkrati tudi slabše dosegljivi. »Pri nas ni tako, saj so direktorjeva vrata odprta prav za vse sodelavce,« zatrjuje Dudnjik, ki poudarja, da je dobra klima v podjetju izjemnega pomena in da ničesar ne želijo delati na silo.

»Tudi kadrovsko službo smo postavili dokaj spontano. Nosilca kadrovanja sva skupaj z direktorjem, jaz skrbim predvsem za formalnopravne zadeve, a odgovornost za ustrezno izbiro novih sodelavcev smo prenesli na vodje ekip, saj oni najbolje vedo, kakšnega sodelavca potrebujejo in kakšen se bo v njihovo ekipo tudi najbolje vključil. Pogovore s kandidati vedno opravlja njihov potencialni vodja, hkrati kandidate preizkusimo z reševanjem naloge, da preverimo njihovo tehnično znanje, vodja tudi presodi, ali je kandidat osebnostno ustrezen za njegov tim. Ko so vse luči zelene, se s kandidatom pogovori še direktor. Psiholoških testov pa pri nas nimamo.«

Podjetje bo po številu zaposlenih prihodnje leto še raslo, saj bodo zaposlili najmanj 15 novih sodelavcev, razpise pa pripravljajo prav te dni. Dobre programerje v Sloveniji zaradi velikega povpraševanja težko najdejo, zato so v preteklosti zaposlili že nekaj tujcev. V Kliki si sicer želijo, da bi si pri njih izkušnje nabiralo čim več študentov, vendar pa jih zadnja leta ni tako veliko, kot bi si želeli. »Seveda je idealno, če lahko zaposliš nekoga, ki je nekaj let rasel s podjetjem. Tako je zrasla tudi Klika, saj je velik del sedaj ključnih kadrov začel pri nas delati že med študijem. Vendar pa očitno študenti težje usklajujejo študij in delo, kot so ga včasih, zato imamo trenutno samo sedem študentov.«