Ko bo poznala programske standarde RTVS in primere evropskih prvih programov, bo ugotovila, da so med nalogami javnega zavoda tudi verske oddaje; ko naježena populizma osebne predsodke kanalizira na kristjane, jo spomnimo na primerljivost s športom. Na Slovenskem poznamo več kot osemdeset športov: po jedrnatosti gospe Jež bi morala biti minutaža predvajanja košarke, atletike, zimskih športov enaka balinanju in ameriškemu ragbiju. Želi si ideološko uravnoteženost, ko pa je leta 2015 RS na evropskem repu verskih oddaj in ideoloških iger brez meja, ki jih nostalgično artikulira s svojim politikantstvom. Ker gospa ne pozna abecede medijske zakonodaje javnega servisa, se z ideološkimi bodicami spotakne ob pisma, »ki jih dobiva direktor RS«. Ideološko močvirje prvega in drugega programa RS je siva lisa na evropskem radijskem zemljevidu; kako ne-jedrnato si članica programskega sveta javnega zavoda prizadeva za nadaljevanje kulturnega boja na Slovenskem. Kot »kulturnica in umetnica« še vedno vztraja v ideološkem močvirju in ne pozna fundusa javnega servisa, katerega lastniki bi naj bili državljanke in državljani in vodstvo RTVS v službi javnosti.

Raven komunikacije v meridianih notranje in zunanje artikulacije je dvoplasten; smo preverili, ko smo pisno spraševali »o barvi obleke voditeljice na TVS« in »pravici do verskih oddaj primerljivo z Evropo«. V prvem primeru smo prejeli pisno »ekspertizo barvnih odtenkov«; v drugem pa so nam z vedno »prvega«, sic, »vedno zadnjega« poslali policijo, ki nas je zasliševala. Nad tem naj se zamisli gospa Jež kot članica vodstvenega organa. Kulturni boj in ideološki rasizem producira RS, v svetu javnega zavoda pa sedijo ljudje, ki ga podžigajo. Spremljamo dogajanja na sejah programskega sveta in se resnično držimo za glavo, ko člani ne poznajo abecede pluralnosti javnega servisa in artikulirajo svoje lastne ideološke predsodke, priznamo, na obeh polih politike. Vendar, javni zavod bi moral biti katedrala kulture slovenstva, dialoga odprte svobode in spoštovanja vseh mavric pluralne slovenske javnosti, povezovati in spoštovati civilizacijske, državne in domovinske postulate evropskega, slovenskega etičnega temelja. Na-ježena jedrnato se sprašuje o uravnoteženosti, ki poneumlja osnovni aksiom matematike; ker je zanjo manj vode v kozarcu več.

Resnično se ljudje držimo za glavo, ko spremljamo komedije in farse nočnih sej programskega sveta, kjer neka večina petnajstih svetnikov odloča o pravicah več kot milijona državljanov, ki moramo pod prisilo plačevati rtv davek. Gospa svetnica z manevri politikantstva potrjuje, da konec leta 2015 na RTVS še vedno prevladuje boj za ideološko artikulacijo nekih preteklih ideoloških iger prve petletke.

DRAGO VOGRINČIČ, Cankova