Prvi program Radia Slovenija (RAS) bo moral na zahtevo programskega sveta Radiotelevizije Slovenija v prihodnjem letu prenašati bogoslužja na šest največjih praznikov. »Na seji so bili omenjeni štirje največji katoliški prazniki (božič, novo leto, velika noč in veliki šmaren) in dve evangeličanski bogoslužji (na veliki petek in na dan reformacije). Vse to so prazniki, ki jih praznujejo tudi v drugih evropskih državah, ki so del kulturnega okolja, kateremu pripadamo. Sicer bo točno rešitev oblikovalo pristojno uredništvo verskih oddaj,« odločitev sveta, ki je sprožila burne odzive, pojasnjuje njegov predsednik Mitja Štular. Predlog amandmaja k programsko-produkcijskemu načrtu (PPN) za leto 2016 sta sicer po njegovih besedah podala svetnika Janez Gril in Geza Erniša, ki po zakonu zastopata verske skupnosti.

»Potem PPN pač (še) ni sprejet«

»Splošno pravilo za take primere: če katerikoli organ sprejema karkoli 'na predlog tega in tega', potem to pomeni, da lahko ta organ (programski svet RTVS) tisti akt (PPN) samo sprejme ali zavrne, ne more pa ga (z amandmaji) spreminjati. Taka zakonska ureditev bi potem morala biti že v statutu (in potem še v poslovniku) zelo natančno obdelana, a pri naši vsesplošni šlampariji vsega tega ne v vašem statutu ne v poslovniku seveda ni,« se je v svojem mnenju glede odločitve programskega sveta, ki ga je zaprosila svetnica Jedrt Jež Furlan, pred dnevi odzval nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic.

Glede na dostopno dokumentacijo in informacije Krivic meni, da programski svet predloga PPN ni sprejel, ampak ga je sprejel le pogojno, in sicer »ob pogoju, da se v načrtu upoštevajo amandmaji«. Po njegovem mnenju bi moral zato generalni direktor RTVS Marko Filli tovrstne amandmaje oziroma zahteve sveta vključiti v besedilo PPN in dopolnjeni, spremenjeni predlog načrta tudi predložiti programskemu svetu v sprejem. »Če to ni bilo narejeno, potem PPN pač (še) ni sprejet,« razmišlja Krivic.

Štular naj se umakne

S tem pa očitkov o netransparentnem in domnevno tudi nezakonitem ravnanju večine programskega sveta ni konec. Na dogodke na zadnji seji sveta, na kateri so bili izglasovani amandmaji oziroma zahteve glede PPN, se je pred dnevi burno odzval tudi medijski strokovnjak Marko Milosavljević.

Po njegovem mnenju namreč svet z zahtevo po predvajanju bogoslužja na prvem programu RAS krši statut javne radiotelevizije, saj ta v 11. členu določa, da »programski svet ne sme posegati v posamezne dele programa pred objavo in sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezani z objavo delov programa«. Po Milosavljevićevem mnenju torej svet s takšnim amandmajem posega v dele programa, v pristojnosti urednikov in zahteva objavo točno določenih oddaj na točno določenem programu in točno določeno število specifičnih oddaj. »Z vsem tem krši statut, hkrati pa tudi zakon o RTVS, ki v svojem 16. členu nikjer ne omogoča tovrstnih intervencij. Programski svet že nekaj časa dokazuje, da deluje povsem samovoljno ter krši statut in/ali zakon. Morda bo na naslednji seji zahteval, da se mora objaviti intervju s točno določenim politikom,« je Milosavljević slikovito opisal ravnanje sveta.

Sicer pa je svetnik Nikola Damjanić že dan po kontroverzni seji Štularju, ki se mu mandat izteče čez šest mesecev, predlagal, »da se že prej častno umaknete z mesta predsednika, saj očitno niste dorasli tej funkciji«. »Osebno nimam nič proti verskim vsebinam, ki naj bi bile sestavni del radijskih in televizijskih vsebin. Sem pa proti manipulacijam, kakršne uprizarjate vi in s katerimi v delo sveta vnašate politikantstvo in razdor,« je v dopisu še zapisal Damjanić. Ob tem je treba še spomniti, da predstavniki katoliške cerkve že vrsto let in z različnimi načini pritiska izražajo nezadovoljstvo s programskim časom na javnem radiu.