Na gospodarskem oddelku celjskega sodišča je bil včeraj prvi narok zaradi tožbe, ki jo je Mestna občina Celje vložila proti regionalni medijski hiši Novi tednik in Radio Celje (NT&RC). Medijska hiša je namreč poslovne prostore na Prešernovi ulici v Celju dolga leta uporabljala zastonj. Občina ji je najemnino začela zaračunavati šele z januarjem 2010, vendar zdaj kot lastnica nepremičnine zahteva plačilo uporabnine za obdobje od začetka leta 2007 do konca 2009. Za leta pred tem je zaradi zastaranja tožba nemogoča. Sodna zadeva je zanimiva tudi zato, ker je že več mesecev zakonita zastopnica NT&RC Anica Aužner Šrot, žena Boška Šrota, prej pa je bil dolga leta večinski lastnik in direktor županov starejši brat Srečko Šrot, ki je letos umrl. Sodnica Vlasta Pepelnjak Plut ne bo zaslišala Aužner-Šrotove, ker o starih dogovorih med njenima svakoma ne ve veliko, bo pa na prostor za priče prihodnjo pomlad povabila župana Bojana Šrota.

Računsko sodišče: To ni gospodarno

Zgodba sega v leto 1977, ko je bil med takratno Skupščino občine Celje in JLA ustno sklenjen dogovor o menjavi nepremičnin. Celjska občina je JLA izročila v last in posest deset stanovanj na Pucovi ulici v Celju, v zameno pa je dobila prostore v zgradbi na današnji Prešernovi ulici. JLA je v stanovanja naselila svoje starešine, medtem ko je občina na tak način pridobljeno nepremičnino predala družbi Novi tednik in Radio Celje, ki zanjo vse do leta 2010 ni plačevala najemnine. Da občina pri tem ni ravnala gospodarno, je ugotovilo tudi računsko sodišče. V revizijskem poročilu za leto 2010 je opozorilo, da bi občina premoženje morala prodati ali dati v najem in da je od leta 1977 imela dovolj časa, da bi poskrbela za urejeno zemljiško knjižno stanje. Očitke, da občina najemnine ni zaračunavala zato, ker je bil večinski lastnik NT&RC zdaj že pokojni Srečko Šrot, je župan Bojan Šrot že pred leti zavrnil. Po njegovih besedah neplačevanje najemnin ni imelo nobene zveze s tem, da je Srečko Šrot njegov brat. Zagovarjal se je, da najemne pogodbe ni bilo mogoče skleniti, ker je bilo lastnik zgradbe ministrstvo za obrambo oziroma ker stavba ni bila v premoženjski bilanci občine. Na ministrstvu, ki je stanovanja ves ta čas dajalo v najem in jih nekaj po osamosvojitvi celo prodalo, so se takšnemu izgovoru čudili. Mestna občina Celje bi namreč lahko, če bi resnično želela, že davno vložila tožbo za izstavitev zemljiško knjižne listine in se na njeni podlagi vpisala v zemljiško knjigo.

Na sodišču štiri tožbe

Zadevo sta občina in ministrstvo uredila šele leta 2010, torej 33 let po ustnem dogovoru njunih pravnih prednikov. Maja tega leta je občina na celjsko okrajno sodišče vložila zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske pravice, pol leta kasneje pa je z NT&RC sklenila petletno najemno pogodbo. Za 460 kvadratni meter velik poslovni prostor bi medijska hiša morala plačevati 2456 evrov mesečne najemnine. Pogodba pa ni začela veljati z januarjem leta 2011, temveč že z začetkom leta 2010, ko občina sploh še ni bila lastnica. Kljub temu občinski proračun ni imel velike koristi, saj je najemnik v prvih dveh letih plačal samo slabih 13.000 evrov najemnine.

Zadeva je pristala na sodišču. Občina je od NT&RC zahtevala, da ji za obdobje od leta 2010 do 2013, ko je bila tožba vložena, izplača okoli 120.000 evrov iz naslova najemnin in zraven še obresti. Tožbo je dobila, vendar je potem pristala na dogovor, da ji bo medijska družba svoj dolg izplačala v več obrokih. S tem pa sodnih sporov med NT& RC in celjsko občino ni bilo konec. Tudi NT&RC je proti občini vložil dve tožbi.

V eni je od občine zahteval dobrih 28.000 evrov zaradi neplačanih oglasov in naročnine na časopis Novi tednik, v drugi pa je terjal solastništvo prostorov ali do 300.000 evrov za povrnitev vlaganj, ki so bila potrebna po požaru, ki je leta 1990 zajel radijske prostore. Sodišče je izdalo delno sodbo, s katero je zahtevo za solastništvo letos poleti zavrnilo, o zahtevi za povrnitev vlaganj pa bo odločalo šele potem, ko bo izvedenec ekonomske stroke izdelal mnenje.