Po več kot desetletju samevanja bo nekdanja Mehanika danes spet zaživela. V pritličnih prostorih nekdaj tovarniškega kompleksa bo namreč svojo delavnico in prodajni salon dobila Ropotarn'ca, center za ponovno uporabo pohištva in druge opreme za dom. Gre za socialno podjetje, ki deluje pod okriljem Zavoda za kulturo, turizem, mladino in športne dejavnosti (ZKTMŠ) Trbovlje, idejo pa so njegovi ustanovitelji dobili pri organizaciji bolšjih sejmov v Trbovljah, ko so med obiskovalci zaznali precej interesa za ponovno uporabo.

»Zelo smo bili presenečeni nad odzivom ljudi, ki so prišli prodajat in tudi kupit rabljene izdelke, zato smo začeli razmišljati o ureditvi prostora, kjer bi lahko ponovna uporaba in prodaja rabljenega pohištva lahko postala redna dejavnost,« pojasnjuje Tanita Hohnjec iz Ropotarn'ce, ki je sicer dejavna že eno leto. A do zdaj so za prostore na Vodenski cesti, čeprav niso prejeli nobenih finančnih spodbud za vodenje socialnega podjetja, plačevali tržno najemnino, najemnino v Mehaniki pa jim bo »častila« občina, ki je lastnica objekta in v njem namerava vzpostaviti center podjetništva in kreativnih industrij. Za obnovo stavbe bodo na občini v prihodnjem letu namenili 30.000 evrov, z ekipo Ropotarn'ce pa so se dogovorili tako, da se je občina lotila zahtevnejših del, kot je električna napeljava, medtem ko se z beljenjem in podobnimi opravili ukvarjajo zavodovi prostovoljci. Stroške materiala pa v zameno za brezplačno najemnino krije ZKTMŠ, je pojasnila Hohnječeva.

Več sredstev za izdelavo unikatnega pohištva

Ropotarn'ca bo v Mehaniki dobila prostor za delavnico in prodajni salon rabljenega pohištva, ki bo pri njih dobilo novo podobo. »Zbiramo rabljeno pohištvo in izdelke za dom v zasavskih regiji in ljudem za to ponujamo brezplačen odvoz, saj se nam zdi prav, da za podarjeno robo človeku nekako vrnemo uslugo. Potem pa izdelke prenovimo ali pa jih kreativno predelamo, včasih tudi spremenimo njihovo uporabo,« pojasni Hohnječeva in doda, da glede na vloženi trud in material prilagajajo tudi cene pohištva, ki ga ponudijo novim lastnikom. Pravi, da so v letu dni postali že precej prepoznavni, predvsem ker ponujajo brezplačen odvoz pohištva, kar sicer pri selitvi ljudem predstavlja dodaten strošek. Pridobivanje pohištva zato ne bo tolikšen problem, verjamejo, najbolj pa jih veseli, da bodo zdaj lahko pri svojem delu še bolj kreativni. Z denarjem, ki so ga do zdaj porabili za najemnino, bodo namreč lahko nabavili material za oblikovanje atraktivnejših kosov pohištva, s tem pa bodo posledično lahko tudi več zaslužili. »Želimo si postati samopreskrbni in verjamemo, da nam v tem prostoru in z unikatnim pohištvom to lahko uspe,« pravi Hohnječeva.

Prihodki so zdaj namreč prenizki, da bi se socialno podjetje lahko samo preživljalo. Tako imajo prek javnih del zaposlena dva sodelavca, veliko pa si pomagajo tudi s prostovoljci. Zavod je namreč prostovoljcem prijazna organizacija, kar pomeni, da vsak brezposelni, prijavljen na zavodu za zaposlovanje, v zameno za prostovoljno delo pri njih dobi dodatek k socialni pomoči. To mesečno nanese približno 70 evrov. »Tega smo zelo veseli, saj naša dejavnost za zdaj temelji na prostovoljskem delu, zato se nam zdi pošteno, da so tudi ti sodelavci za svoje delo nagrajeni,« je zadovoljna Tanita Hohnjec. V enem letu se je sicer v Ropotarn'ci oglasilo in delalo več kot 25 prostovoljcev, nekaj jih je medtem odšlo, ker so našli redno zaposlitev. »70 evrov ni malo denarja, zato je zanimanja za delo pri nas kar precej. Ampak imamo vseeno tudi za prostovoljce poskusno dobo, saj je podobno kot v klasičnem podjetju tudi pri nas pomembno, da imamo v ekipi ljudi, s katerimi se da delati,« o delovanju socialnega podjetja še pove Hohnječeva.