Hitro rastoča podjetja svoje kadrovske politike nočejo zanemarjati na račun večjega osredotočanja na širitev posla, saj se zavedajo, da so za trajnostno rast podjetja zaslužni prav strokovni in visokozavzeti zaposleni. Zato se vse več gazel odloča za sodelovanje v Zlati niti, saj jim ta z analizo rezultatov vprašalnika, ki ga izpolnijo zaposleni, pokaže jasno sliko kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, hkrati pa gazelam daje možnost izmenjave dobrih praks z več kot 300 podjetji z različnih področij delovanja in različnih velikosti.

V Zlato nit prvič vstopa Swarco Lea, gazela iz Lesc, ki je bila za gorenjsko gazelo prepoznana leta 2006. Podjetje vodi mag. Matej Križaj, ki od začetka letošnjega leta opravlja tudi naloge člana uprave podjetja Swarco Futurit, 100-odstotnega lastnika podjetja Swarco Lea. Podjetje je še lani zaposlovalo 26 ljudi, ki so v povprečju ustvarjali dodano vrednost v višini 77.236 evrov, letos pa njihovo ekipo tvori že 30 redno zaposlenih sodelavcev in 10 zunanjih stalnih sodelavcev.

Ne zaostajajo veliko za rekordnim letom

V preteklem letu je podjetje, ki je specializirano za prikazovalnike za prometne sisteme, ustvarilo rekordnih 6,06 milijona evrov prihodkov, a tudi letos ne bodo prav veliko zaostajali, saj naj bi po Križajevih napovedih ustvarili 5,97 milijona evrov prihodkov.

»Naš uspeh zadnja leta ni naključje, pač pa je rezultat dela naših izjemnih posameznikov, ki nam jih je uspelo povezati v zmagovito ekipo. S sodelovanjem v Zlati niti želimo v prvi vrsti potencialne nove sodelavce opozoriti nase, saj potrebujemo motivirane strokovne kadre, ki bodo pomagali ohranjati visoko konkurenčnost našega podjetja. V širši javnosti želimo biti prepoznani po talentiranih in ambicioznih posameznikih,« poudarja Matej Križaj.

Odprti so za mlade, ambiciozne, talentirane in vedoželjne ljudi, ki so na začetku svoje karierne poti in imajo ustrezno izobrazbo tehniške smeri. »Naša ciljna skupina so študenti višjih letnikov in diplomanti, ki so se pripravljeni učiti in rasti skupaj s podjetjem. Dijakom elektrotehniške stroke in mehatronike, ki končujejo šolanje in imajo že praktično znanje, pa lahko ponudimo karierne izzive v proizvodnji.«

Zelo stabilno kadrovsko strukturo imajo tudi v Donarju, podjetju, ki je bilo letos nominirano za gazelo osrednje Slovenije, ki je lani po zaslugi nenapovedanega večjega posla na Danskem ustvarila slabih pet milijonov evrov prihodkov, kar je več kot 100-odstotna rast glede na leto 2013.

Verjamejo v zaposlitev za nedoločen čas

Podjetje ima že 20 zaposlenih in vsi so zaposleni za nedoločen čas, »saj nam je najpomembnejša skrb za stabilnost zaposlenih, ker menimo, da so v tem primeru zaposleni podjetju bolj lojalni, bolj zavzeti, hkrati pa jim omogočamo tudi osebno rast«, je pojasnila Karmen Komel in poudarila, da njihovo medsebojno povezanost krepi tudi dejstvo, da imajo zaposleni možnost soodločanja o razvoju podjetja, ki ga vodi Matej Feguš.

Medtem ko so v družbi Swarco Lea svoje sodelavce o sodelovanju v Zlati niti seznanili po elektronski pošti, so se v Donarju odločili kar za skupno malico. Navdušenje je bilo menda med sodelavci tako veliko, da so vprašalnik izpolnili še isti dan. »Smo podjetje, ki veliko da na svoje zaposlene, veliko vlaga v izobraževanje in skrbi za razvoj svojih potencialov.«

Podjetja, ki želijo preveriti kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo, se lahko v Zlato nit prijavijo z elektronsko prijavnico, ki je na www.dnevnik.si/zlatanit. V izboru Zlata nit 2014 je več kot šest tisoč zaposlenih ocenilo kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo s povprečno oceno 3,81 (najmanj 1, največ 5), kar je največ v dosedanjih osmih izborih Zlata nit. Povprečna ocena v Zlati niti 2013 je bila 3,69. V primerjavi s podjetji izbora 2013 so bile v Zlati niti 2014 ocene v malih podjetjih (do 50 zaposlenih) nižje, saj je v povprečju ocena znašala 4,09, v Zlati niti 2013 pa celo 4,14. V srednje velikih in velikih podjetjih pa je ocena poskočila, in sicer pri srednjih s 3,82 na 3,85, pri velikih pa s 3,51 na 3,7.