Društvo je bilo uradno ustanovljeno leta 1945, a je neorganizirano delovalo že od leta 1938. Že takrat je izvajalo požarno obrambo v podjetju, občasno pomagalo tudi pri požarih na terenu. Podpora domačega okolja in steklarne je gasilcem steklarjem omogočila, da so v delovnem času skrbeli za požarno varnost v tovarni, v prostem pa na pomoč priskočili tudi sokrajanom. Lastnik rogaške steklarne si je lastil tudi Steklarno Hrastnik, kar je bil razlog, da je ta društvu v Rogaški Slatini že malo pred koncem druge svetovne vojne dodelila prvo motorno brizgalno. Dve leti pozneje je društvo že zbralo denar in si kupilo lastno motorno brizgalno Rakovica ter nekaj sto metrov tlačnih cevi. Te so bile takrat izdelane iz konopljinih vlaken in steklarna je v tem času na dvorišču zgradila manjše gasilsko orodišče za shranjevanje opreme s stolpom za sušenje cevi.

Veliko društvo z veliko znanja

Steklarna je torej močno vplivala na razvoj gasilstva v kraju, vendar pa prehod od industrijske gasilske enote Steklarne Boris Kidrič, kakor se je tedaj imenovala, do osrednje gasilske enote v občini Rogaška Slatina ne bi bil možen brez prave predanosti gasilcev. Društvo je danes nosilec koncesije za posredovanje pri nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi snovmi in za posredovanje pri drugih tehničnih nesrečah. Naloge opravlja na celotnem območju občin Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, pri zahtevnejših nesrečah pa tudi izven tega območja.

Ponosno je na skoraj dvesto članov in močno operativno ekipo ter šest vozil in opremo za gašenje požarov ter posredovanje pri drugih nesrečah. Njegov vozni park sestavljajo poveljniško vozilo PV-1, gasilsko vozilo GV-1, gasilski vozili cisterni GVC 16/25 in GVC 24/50, tehnično vozilo z dvigalom TRV-1 in nova avtolestev s košaro ALK-32. Pridobitev so v društvu prevzeli ob letošnji okrogli sedemdeseti obletnici sredi julija, sodobno vozilo pa lahko zadosti najvišjim standardom za reševanje z višine. Košara avtolestve ima nosilnost 450 kilogramov, ekipa gasilcev pa se lahko z njo dvigne na višino 32 metrov.

Ko se predstavijo domačim

V PGD Steklarna Rogaška Slatina svoje opreme ne uporabljajo zgolj takrat, ko jih pokličejo na pomoč. V vrtcih in šolah jo pogosto predstavijo otrokom, ob različnih priložnostih pa tudi podjetjem in občanom. Tradicionalna prireditev Dan gasilcev, policije in reševalcev je skupna akcija vseh enot zaščite in reševanja, ki delujejo na območju njihove občine. Na osrednjem rogaškem trgu se tedaj zvrstijo prikaz tekmovalnih disciplin, predstavitev opreme in vozil ter prikaz reševalnih vaj v primeru prometne nesreče ali nesreče z nevarnimi snovmi. Posvečajo se tudi aktivnostim, ki niso tipično gasilske. Družijo in sodelujejo z drugimi društvi in organizacijami v občini, udeležujejo se čistilnih akcij in prireditev, aprila tradicionalno postavijo mlaj ob parkirišču steklarne, konec leta pa pomagajo pri okrasitvi božičnega drevesa. Pravijo, da je v Rogaški Slatini najvišje v Sloveniji.

PGD Steklarna Rogaška Slatina s svojim prostovoljnim poslanstvom zagotavlja občanom in drugim visoko stopnjo požarne varnosti in učinkovito posredovanje ob kakršnihkoli nezgodah. Med intervencijami, na tekmovanjih in tudi v prostem času je s svojim delom zelo zadovoljno, a se zaveda odgovornosti, ki je nosijo prostovoljni gasilci. Ti svoje znanje zato redno nadgrajujejo, kar se pokaže ob uspešnih posredovanjih in tudi s tekmovalnimi uspehi. Ekipe PGD Steklarna Rogaška Slatina so bile na državnih gasilskih tekmovanjih že večkrat v samem vrhu, društvo pa je že dvakrat nastopilo tudi na gasilski olimpijadi. Gasilce PGD Steklarna Rogaška Slatina lahko podprete z odmero dela dohodnine. Davčna številka društva je 76875628.