Čeprav je Slovenija po mnenju strokovnjakov še vedno država z nizko stopnjo epidemije virusa HIV – pri nas živi manj kot ena HIV pozitivna oseba na tisoč prebivalcev –, se število okuženih tako v svetu kot tudi v Sloveniji v zadnjih letih povečuje. Letos so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje do konca novembra našteli 42 primerov novih diagnoz okužbe z virusom HIV in devet primerov novih diagnoz aidsa, medtem ko je v tem obdobju po diagnozi aidsa umrlo pet ljudi. »Porast novih okužb s HIV je predvsem posledica širjenja okužbe s heteroseksualnim prenosom v državah zahodne Evrope. V teh državah je pomemben tudi prenos okužbe z iglami pri osebah, ki si injicirajo droge,« je med drugim pojasnil Marijan Ivanuša iz Svetovne zdravstvene organizacije.

Okužbe z virusom HIV in aids tako ostajajo pomemben javnozdravstveni problem, poudarja stroka, ozaveščanju in rušenju tabujev o okužbah z virusom HIV in o aidsu v Sloveniji pa so se že pred skoraj desetletjem pridružili tudi študenti medicine, združeni v projekt Virus. Rdeča nit projekta Društva študentov medicine Slovenije je vzgojno-izobraževalni in zdravstvenopreventivni program, namenjen širjenju znanja o zdravi in varni spolnosti ter preventivi pred širjenjem spolno prenosljivih bolezni.

Zgolj rdeča pentlja en dan v letu ni dovolj

»Medtem ko se tisti, ki sodijo v rizične skupine, bolj zavedajo nevarnosti okužbe, pa predvsem širši množici manjka osnovno znanje o tem, kako okužbo z virusom HIV preprečiti, kje se lahko testirajo in kako anonimno testiranje poteka ter zakaj je zgodnje odkrivanje bolezni ključno za uspešno zdravljenje,« je pojasnila študentka Katja Čehovin, vodja projekta Virus. V sklopu projekta so 1. decembra, na svetovni dan boja proti aidsu, študenti zato z vprašanjem »Ali si dovolj ozaveščen?« mimoidoče na Kongresnem trgu opomnili na mnogokrat pozabljena dejstva o okužbi z virusom HIV ter varni in zdravi spolnosti. »Številni vedo, da je 1. december svetovni dan boja proti aidsu, in si zato pripnejo rdečo pentljo. A zgolj pripeta rdeča pentlja en dan v letu ni dovolj,« je ob tem poudarila Čehovinova.

Mladi pogosto nedosledni pri uporabi kondomov

»Še vedno namreč nekateri na primer verjamejo, da se virus HIV prenaša s slino, prav tako ne drži prepričanje nekaterih, da se lahko oseba okuži že s poljubljanjem, z dotikom ali souporabo kopalnice,« je poudarila študentka Martina Miklavčič. Študentki na delavnicah o varni in zdravi spolnosti, ki v sklopu projekta potekajo vse leto, tudi opažata, da se mladi srednješolci sicer zavedajo, da lahko z uporabo kondoma preprečijo okužbo z virusom HIV, a so pri uporabi pogosto nedosledni. »Pogosto se ne zavedajo tveganja. Osebe, okužene z virusom, namreč nimajo znakov, po katerih bi okužbo lahko prepoznale. Tudi zato so testiranja ključna pri pravočasnem odkrivanju bolezni,« je še dodala Čehovinova.

Pomembno je zgodnje odkritje okužbe

Da diskriminacija in stigma še vedno ostajata med glavnimi preprekami za uspešno ozaveščanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje, ugotavljajo tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. »Testiranje in zgodnje zdravljenje nista pomembni zgolj za boljšo prognozo in daljše življenje ljudi, ki živijo s HIV, predstavljata tudi pomembno strategijo zmanjševanja števila novih okužb v populaciji,« so zapisali. Na inštitutu sicer ugotavljajo, da je tudi v Sloveniji, tako kot v preostali evropski regiji, skoraj polovica vseh okužb ugotovljena pozno. Vsi primeri aidsa v Sloveniji v letošnjem letu so bili namreč tudi prvič prepoznane okužbe z virusom HIV. »Da bi znižali število poznih diagnoz, moramo vzpodbujati prostovoljno in zaupno testiranje na okužbo s HIV v skupinah ljudi z v povprečju bolj tveganim vedenjem, to so v Sloveniji predvsem moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, in tudi vsi drugi, ki so se s tveganim vedenjem izpostavili okužbi,« je opozorila izr. prof. dr. Irena Klavs z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Anonimno in brezplačno testiranje je na primer v Ljubljani na voljo na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja na Japljevi 2, medtem ko se lahko moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, brezplačno in anonimno testirajo tudi v društvu Legebitra na Trubarjevi 76a. Na kliniki je testiranje možno vsak ponedeljek od 13. do 14. ure, v društvu Legebitra pa vsak ponedeljek od 18. do 20. ure.