V krajevni skupnosti Huje, ki sodi v sklop največje kranjske soseske Planina, nezadovoljstvo kar vre. Ljudje, ki živijo na Gogalovi in Puharjevi, so razkačeni, ker jih mestni redarji vsakodnevno kaznujejo, čeprav je kaotično stanje na osrednjem parkirišču že leta nerešljiv problem.

Uradno je na parkirišču 92 parkirnih mest, v okolici pa 292 stanovanj. Število vozil se je v 45 letih od izgradnje soseske nekajkrat povečalo, garažne hiše pa niso nikoli zgradili. Krajani so obupani, ker poleg njih v tem okolju parkirajo tudi kupci trgovine in starši, ki otroke vozijo v vrtce, prav tako vsa dostavna vozila. Ob tem je krajane še dodatno razburil namig redarjev, da prihajajo zahteve za ukrepe iz KS Huje, ki šteje 4600 gospodinjstev. Redarji naj bi za nameček prav pred blokom predsednice KS Huje in mestne svetnice županove stranke Več za Kranj Sonje Mašič še posebno vneto skrbeli za red. Po podatkih mestnega redarstva so letos v Gogalovi ulici ugotovili 226 prekrškov in izrekli 146 glob. Za lansko leto podatkov nismo dobili.

Krajani so želeli odgovor o reševanju problema tudi od župana Boštjana Trilarja, ki pa se ni odzval, niti odgovoril na dopis. Ko smo spraševali, zakaj tak odnos do krajanov KS Huje, tudi mi nismo dobili pojasnila. Z MO Kranj so nam sporočili, da problem poznajo, kar seveda nikogar ne odvezuje krivde za kršitve predpisov. Po njihovem mnenju bo prispevalo k rešitvi 19 novih parkirišč.

»Vzeli« so jim zelenico

A je kopanje zelenice pod okni bližnjega bloka stanovalce še dodatno razjezilo, ne glede na to, da bodo morda dodatna parkirišča vsaj malo omilila parkirno stisko. Poseg v zelenico v ulici Janeza Puharja 2 je predsednik sveta lastnikov Marjan Jež označil za nezakonit poseg na funkcionalno zemljišče, ki se ga je občina lotila brez kakršne koli napovedi. Tako so le zabrneli stroji, zelenica pa je pred očmi presenečenih stanovalcev izginila. Stanovalci opozarjajo tudi na kršitve prometne zakonodaje in prst usmerjajo v Sonjo Mašič, ki naj bi kot mestna svetnica predlagala gradnjo parkirišč nasproti vhoda v svoj blok. Gradnja parkirišč naj bi bila namreč predvidena tudi na zelenici v neposredni bližini njenega bloka, a so stroji zakopali le pri sosedih.

Sonja Mašič je včeraj zanikala navedbe krajanov, da naj bi ona pošiljala redarje oziroma bila odgovorna za gradnjo novih parkirišč. »V KS si prizadevamo, da bi problem rešili, traja pa desetletja. Ni res, da bi šlo za poseg v funkcionalno zemljišče, je pa koristno sleherno novo parkirno mesto. Ljudje se bodo morali sprijazniti, da zdaj ni vse naše, ampak so znani lastniki, upravljalci in nasploh odgovorni. Ljudje so bili o gradnji obveščeni v mestnem časopisu,« je še dodala Mašičeva in zatrdila, da nezadovoljstvo v svojem okolju občuti tudi osebno, saj naj bi neznanci poškodovali njeno osebno vozilo.

Ker je v Kranju takih »Planin« v gosto naseljenih stanovanjskih soseskah s premalo zelenicami in parkirišči še kar nekaj, izbruh nezadovoljstva krajanov zagotovo ni zadnji. Verjetno tudi še ni konec politike izvršenih dejstev, ki preseneča prav zato, ker je župan Boštjan Trilar pred volitvami obljubljal drugačen pristop k reševanju tovrstnih težav.