Višje sodišče v Kopru je razveljavilo sodbo prvostopenjskega sodišča in oprostilo župana Emila Rojca, ki je leta 2012 v svoji občini onemogočil volitve v državni svet. Rojc je bil na prvostopenjskem sodišču obsojen zaradi poskusa kršitve enakopravnosti. Očitano mu je bilo, da je z zlorabo uradnega položaja, zaradi razlike v družbenem položaju, lokalne kandidate za državnosvetniške volitve prikrajšal za volilno pravico kot človekovo temeljno pravico, ki je določena z ustavo in zakonom.

Rojc namreč namenoma ni pravočasno izvedel glasovanja o kandidatih, med katerimi so bili večinoma njegovi politični nasprotniki. Tamkajšnja občina je posledično ostala brez treh elektorjev in kandidata za člana državnega sveta.

Obtožni predlog ni bil dovolj konkretiziran

Rojcu je sodnica ilirskobistriškega okrajnega sodišča Julija Kravanja marca letos prisodila pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta. To sodbo je zdaj višje sodišče razveljavilo. Ocenilo je, da obtožba ni konkretizirana glede na to, da v obtožnem predlogu ni podrobneje pojasnjen očitek o razliki v družbenem položaju.

»Iz opisa dejanja ne izhaja, kakšen je družbeni položaj oškodovancev. Prav tako ni razbrati, ali naj bi razlika v družbenem položaju oškodovancev obstajala v razmerju do obdolženca ali v razmerju do drugih,« je sklenil tričlanski senat koprskega višjega sodišča in presodil, da Rojčevo dejanje ne vsebuje znakov očitanega poskusa kaznivega dejanja kršitve enakopravnosti. Potrdil pa je, da županovo ravnanje pomeni nepravilnosti v postopku kandidiranja, kar je bilo tudi ugotovljeno z odločbo postojnske volilne komisije.

Rojc sodbe ni želel komentirati, je pa v regijskem mediju plačal objavo intervjuja »s samim seboj«, v katerem vsem, ki naj bi z diskreditacijo pred lanskimi lokalnimi volitvami želeli zrežirati politični proces, želi več sreče prihodnjič.

Sodba višjega sodišča je pravnomočna, kot izredno pravno sredstvo je sicer zoper njo možna revizija na vrhovnem sodišču. Slavko Ožbolt, vodja okrožnega državnega tožilstva v Kopru, nam je včeraj sporočil, da to možnost že preučujejo.