Preden začnemo z oblikovanjem vrta, je treba narediti dobro analizo značilnosti prostora, hiše in želja uporabnika, vrednotenje in koncept ureditve, šele nato sledijo specifične oblikovalske ideje.

Dolgoročno načrtovanje

Oblikovanje vrtov načrtujemo dolgoročno. Vrt ni končan z zaključkom del in zasaditvijo, ampak se proces tedaj šele začne. Zunanjo ureditev oblikujemo z grajenimi elementi in rastlinami, ki so žive, imajo svoj razvoj in se neprestano spreminjajo. Največkrat dobi vrt želeno podobo šele po nekaj letih, ko so razmerja med rastlinami in grajenim elementi med seboj uravnotežena. Zato moramo pri oblikovanju vrta poznati gradiva, rastline in osnovna oblikovalska načela.

Ambient, ki ga načrtujemo, mora biti skrbno in premišljeno zasnovan, da je uporaben, da zadosti potrebam in zagotovi dobro počutje. Z ureditvijo dopolnimo in izpostavimo tisto, kar zaznamo kot dodatno vrednost. 3D-izris je v pomoč pri oblikovanju vrtnih elementov, objektov, izbiri rastlin in barvnih kombinacij, saj lahko uskladimo razmerja, barve in detajle z obstoječo hišo, večkrat lahko tudi popravimo ali zamenjamo elemente, dokler ne pridemo do želene rešitve. Načrtujemo celostno končno podobo, ki pa jo lahko izvajamo postopoma.

Zunanja ureditev na krožni parceli

Zunanja ureditev stanovanjske hiše na krožni parceli, okoli katere je dovozna cesta do drugih stanovanjskih hiš, je zasnovana s premislekom, kako ustvariti zasebnost, kako poudariti vhod v hišo in omejiti krožno parcelo, kako osenčiti teraso ter kam postaviti nadstrešek za avtomobile in lopo za orodja.

Krožna parcela je ograjena s členjenimi ograjami. Tam, kjer je potrebna večja zasebnost, je grajena z lesenimi polnili, drugi predeli so zasajeni z gabrovo živo mejo, na kateri suho listje ostane do pomladi. Dostop na dvorišče omejujejo krilna vrata za osebni prehod, ob katerih sta domofon in poštni nabiralnik, ter za uvoz samonosna kovinska vrata z lesenimi polnili.

Glavni vhod v hišo poudari nadstrešek z lopo v kombinaciji lesa in kovinskih profilov ter omogoča tako imenovani »suhi prehod« od avtomobila v hišo. Terasa na južni strani hiše je sicer idealen podaljšek notranjih bivalnih prostorov, vendar je v poletnih mesecih, ko pripeka sonce, zelo vroča. Da omilimo vročino, izberemo leseno, ki ima to dobro lastnost, da poleti ni vroča kot na primer kamen in lahko bosi hodimo po njej.

Zaščita pred soncem in pogledi

Senčnica z ovijalko nad teraso zasenči teraso in notranje bivalne prostore med vegetacijsko dobo, pozimi pa sonce ogreva teraso in bivalne prostore. Stopalne plošče v bivalnem vrtu potekajo po obodu kroga v vrtu in zaključujejo večjo travno površino. Krožna pot ustvarja red in objema notranje in zunanje in bivalne prostore. Na delu, kjer potrebujemo zastiranje pogledov, je dodatno predvidena zasaditev z drevesi. Ob zunanjem robu poti je prostor za počitek v zavetju dreves, pot se nadaljuje mimo zeliščnega in zelenjavnega vrta ter se zaključi ob lopi z vodo in klopjo ter nadstreškom za avtomobile. Izbira materialov za grajene objekte je narekovala kombinacijo lesa in kovine, saj les vnaša toplino, kovina pa poveže hišo s svetlo fasado in temno sivim stavbnim pohištvom v skladno celoto.

Helena Majcen Kričaj, univ. dipl. inž. kraj. arh.