Podjetniški naboj in potencial so izmerili v okviru nedavne raziskave AGER (Amway Global Entrepreneurship Report), v katero so zajeli 44 držav. Slovenija močno odstopa od evropskega povprečja, saj kazalnik podjetniškega duha AESI (Amway Entrepreneurial Spirit Index) znaša v povprečju kar 70 (največ je 100), evropski pa 45, kar je opazno pod svetovnim povprečjem, ki je 51.

Tako se po kazalniku AESI Slovenija uvršča na osmo mesto, pri čemer pa je treba seveda upoštevati anketni vzorec in dejstvo, da anketa ni zajela vseh evropskih držav. Anketo so namreč izvedli še v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem in na Danskem, v Estoniji, na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Grčiji, na Madžarskem in Irskem, v Italiji, Litvi, na Nizozemskem, Poljskem, Portugalskem, v Romuniji, Slovaški, Španiji in na Švedskem.

AGER je nastal v sodelovanju z oddelkom za strategijo in organizacijo na tehniški univerzi v Münchnu, anketirali pa so 49.775 ljudi med 14. in 49. letom starosti. V Sloveniji je bilo med majem in junijem anketiranih 1006 ljudi.

AESI meri tri dimenzije: želja po podjetništvu, stabilnost proti pritiskom družbe in izvedljivost. Med slovenskimi anketiranci je 71 odstotkov takih, ki želijo postati podjetniki, 77 odstotkov jih trdi, da jih od tega ne bi odvrnila niti nasprotovanja družine in prijateljev, 63 odstotkov pa, da že imajo potrebne veščine in vire za lastno podjetje. V povprečju ima 83 odstotkov anketiranih pozitiven odnos do podjetništva, kar je štiri odstotne točke več kot lani. Med ključnimi razlogi za osamosvojitev pa so samoizpolnitev in uresničitev lastnih idej, neodvisnost od delodajalca. Vendar pa strah pred neuspehom ostaja glavna ovira za uresničitev podjetniške pobude. V Evropi jih kar 69 odstotkov odgovarja, da je to zanje ključna ovira, medtem ko je ta odstotek v Sloveniji nekoliko nižji, saj se jih s temi skrbmi ubada dobra polovica oziroma 54 odstotkov.

Po mnenju dr. Mitje Ruzzierja s Fakultete za management Univerze na Primorskem Slovenija po letih recesije okreva in »gradi svojo konkurenčnost na mednarodno konkurenčnih podjetjih, ki so usmerjena na globalni trg, so inovativna ter gojijo zdrave menedžerske prakse. Podjetništvo postaja vse bolj popularno, saj je splošna naklonjenost mlajših od 35 let kar 91-odstotna.«

Ob zelo visokem kazalniku podjetniškega duha v Sloveniji pa je zanimiv podatek, da slovenskega okolja večina še vedno ne ocenjuje za dobro, saj le ena četrtina meni, da je država prijazna do podjetništva. jpš