Direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko je šentjurskemu županu Marku Diaciju zagotovil, da bodo v prihodnjih dveh letih ob glavni cesti v Grobelnem zagotovo zgradili tudi pločnik s kolesarsko stezo, zato ni pričakovati, da bi krajani protestno zaprli cesto ali onemogočili uradno odprtje novega nadvoza.

Čeprav je nadvoz oziroma zunajnivojsko križanje za kraj izjemna pridobitev, so se ljudje počutili opeharjene, ker je gradnja pločnika ob glavni cesti zaradi pomanjkanja denarja izpadla iz projekta.

Že pred začetkom gradnje pred dvema letoma so domačini opozarjali, da so kolesarji in pešci na tem odseku glavne ceste zelo ogroženi, zato so bili zaprepadeni, ko so lani med gradnjo nadvoza izvedeli, da je gradnja pol milijona evrov vrednega in 800 metrov dolgega pločnika s kolesarsko stezo od gostišča Ahac do uvoza na nadvoz prestavljena za nedoločen čas. Starši namreč svojim otrokom nikoli niso dovolili, da bi hodili ob cesti ali pa se tam vozili s kolesom. Zaradi njihove varnosti so jih, kadar je bilo treba, sami peljali z avtom. Občinske službe so se te dni prepričale, da je bil razpis za projektno dokumentacijo za izgradnjo pločnika res že izveden, zato župan Diaci meni, da se lahko zanesejo na besede Damirja Topolka in da bo zato slovesno odprtje nadvoza potekalo brez zapletov.

Petnajst minut hitreje

Gradbeni podjetji SPG Pomgrad in Strabag AG sta nadvoz nad glavno železniško progo ter podhod za kolesarje in pešce na območju železniške postaje začeli graditi avgusta 2013, dela pa sta končali konec letošnjega poletja. Ukinili sta tri nivojska križanja in opravili še kup drugih del. Vse je potekalo gladko in brez zamud. Nadvoz je za promet odprt že od začetka poletja, vozniki pa so zadovoljni, ker jim ni več treba čakati pred spuščeni zapornicami. Domačini so vozni red vlakov sicer imeli v malem prstu, drugi pa so običajno ob spuščenih zapornicah na treh prehodih čakali okoli petnajst minut. Vožnja skozi Grobelno, ki delno leži v občini Šentjur, delno pa v občini Šmarje pri Jelšah, je odslej hitrejša in udobnejša, boljša prometna povezava pa lahko turizmu in gospodarstvu Kozjanskega ter Obsotelja zagotovo prinese samo koristi.