Čas na fakulteti je še zadnji »varni« čas, ko se mladi ljudje lahko odločajo o svojem poklicu oziroma karierni poti, saj je za to po končanem študiju že prepozno. Tega se zavedajo tudi najboljši zaposlovalci in najhitreje rastoča podjetja, ki talentov ne iščejo med diplomanti, pač pa med študenti prvih in drugih letnikov.

»Zadnjih deset let sistematično sodelujemo s fakultetami, še posebej s fakulteto za elektrotehniko, in različnimi laboratoriji. Ni čisto res, da so študenti prepuščeni samim sebi in da je to, da ni več obvezne prakse, vse obrnilo na glavo. Tudi podjetja smo aktivna, saj imamo na primer pri nas dneve odprtih vrat, zagotavljamo prakso, študentom omogočamo, da se lotijo različnih projektov. To je za naše podjetje seveda investicija. A velika razlika je med diplomantom, ki je šele prišel v podjetje, in tistim diplomantom, ki je vseh pet let med počitnicami delal pri nas, opravil zaključni nalogi na prvi in drugi stopnji iz konkretnega problema pri nas. Ob zaposlitvi imamo namreč posebej zanj oblikovano delovno mesto in je za nas skorajda že nepogrešljiv,« je pojasnila Ilijana Šuligoj Javornik, odgovorna za kadre v RLS merilni tehniki, zlati gazeli 2015.

Talentom se vse bolj odpirajo tudi v Gorenjski banki, ki imajo celo v svojih strateških načrtih zapisano, koliko dijakov in študentov bodo sprejeli na prakso. »Upali smo, da bo med njimi tudi nekaj takih, ki se bodo odločili pripraviti raziskavo in seminarsko nalogo z našega področja, pa jih žal ni bilo,« je na opazno pasivnost študentov opozorila Jasna Mayer, ki v banki skrbi za kadre.

Da bi lahko bilo na hitrih zmenkih, ki so jih na fakulteti za upravo v sodelovanju z gazelami pripravili Karierni centri Univerze v Ljubljani, je opozoril tudi Primož Zupan iz Halcoma, zlate gazele 2003 in najboljšega zaposlovalca Zlate niti 2007, kjer je kar polovica vseh zaposlenih v podjetje prišla že med študijem. »Pričakoval sem, da se bo danes tukaj trlo mladih, ki so za svojo prihodnost pripravljeni kaj narediti. Hitri zmenki so namreč idealna priložnost za povezavo s podjetjem. Alena, ki je danes z nami, smo spoznali kot študenta kadrovskega menedžmenta. Prišel je k nam odločen, da si bo kot prostovoljec pri nas nabiral delovne izkušnje in se razvijal. Bili smo šokirani, saj je bil to za nas prvi tak primer in čez čas smo že oblikovali tudi sistematizirano delovno mesto zanj. Alena je k nam privedel dodaten korak, nekaj, kar ga ločuje od drugih. In take potrebujemo podjetja, ki tekmujemo z globalno konkurenco,« je poudaril Zupan.

Na hitre zmenke je prišla iskat priložnost za nabiranje delovnih izkušenj tudi Sara Jakša, študentka ekonomske fakultete, ki vzporedno študira tudi kognitivno znanost, za hobi pa se ukvarja s programiranjem in se je poleg angleščine sposobna sporazumevati tudi v japonščini in nemščini. Kljub temu da imajo doma podjetje, si želi svojo karierno pot oblikovati zunaj njega. »Hitri zmenki so odličen trening za zaposlitvene pogovore, poleg tega imaš priložnost zelo sproščeno govoriti s kadroviki, kar je res enkratno, saj sicer podjetja na zaposlitveni pogovor povabijo samo izbrane, mi študenti, ki se še iščemo in odločamo, kaj bomo počeli, pa jih imamo že sedaj samo zase.« Sara Jakša si tako kot drugi njeni kolegi, ki so prišli na hitre zmenke, ves čas išče priložnosti za delo in hkrati pridobivanje novih znanj. Na Madžarskem je v podjetju Supra Vita poučevala angleščino in jim poenostavila sistem za pripravo in pošiljanje obvestil ter pomagala pri posodobitvi njihove spletne strani. »Da dobiš službo, je ključnega pomena, da imaš strokovno znanje in močno mrežo, zato je prav, da se s predstavniki podjetij povezujemo že sedaj.«

Nina Smole, študentka prava, si praktične izkušnje nabira že od srednje šole. »Prav je, da se študenti z delodajalci spoznamo že med študijem in da si ne zatiskamo oči pred dejstvom, da je na trgu dela konkurenca zelo velika. Praksa v podjetjih je dobra priložnost, da posameznik razvija svoj potencial in si tako ustvarja sliko o svoji karierni poti. Študiram sicer pravo, a svoj sanjski poklic si bom skušala oblikovati na področju organizacije dogodkov.«