Nacionalni svet za kulturo (NSK) od premierja Mira Cerarja zahteva, da razreši ministrico za kulturo Julijano Bizjak Mlakar. Njegovo odločitev pričakuje do 17. decembra, če pa predsednik vlade ne bo razrešil ministrice, člani napovedujejo, da bodo v državni zbor poslali odstopno izjavo. Pismo premierju so podpisali predsednik sveta Metod Pevec in člani Milena Mileva Blažič, Andrej Blatnik, Sonja Ana Hoyer in Alja Predan. Zahtevi se nista pridružila dva člana, Uroš Lajovic in Jadranka Plut; slednja sicer podpira očitke, ki so bili izrečeni proti ministrici, ne pa tudi poziva k njeni razrešitvi. Aktualna sestava sveta, katerega naloga je usmerjanje kulturne politike, je bila za obdobje petih let imenovana julija lani na predlog vlade Alenke Bratušek.

Svet po dobrem letu delovanja ugotavlja, da so se razmere v slovenski kulturi občutno poslabšale, četudi so upali, da se bodo morda vendarle uresničile napovedi nekaterih ministričinih podpornikov, da je v kriznih časih ustrezno »tehnično« upravljanje slovenske kulture. Vodenje ministrstva je po oceni sveta izrazito politično in ne strokovno, problemi se rešujejo konfliktno, konstruktivni kritični pogledi na ministričino delo ostajajo brez odgovorov ali pa jih doživlja kot osebni napad.

Komisija za »status quo«

Svet v pozivu Cerarju kot razlog navaja tudi splošno znano dejstvo, da je področje kulture potrebno temeljitih reform, medtem ko ministrica svoj čas namenja »zamudnim procesiranjem nebistvenih zakonodajnih sprememb, s katerimi zgolj podaljšuje agonijo nevzdržnih razmer«. Svet ji očita, da je ob prevzemu mandata na mizo dobila dva bolj ali manj zaključena predloga, kako ustvariti nov kulturni model, a nobene od skupin, ki sta predloga pripravljali, ministrica ni povabila k sodelovanju.

Namesto tega je septembra oblikovala novo komisijo za pripravo izhodišč modernizacije javnega kulturnega sektorja. Člani sveta ugotavljajo, da je ministrica pri tem imenovala dolgoletne sodelavce ministrstva in direktorje najbolje javno financiranih zavodov. »Naivno je pričakovati, da bodo sistem opazno reformirali ljudje, za katere je logično pričakovati, da bodo predstavniško ščitili svoje interese.«

Nesrečna roka pri kadrovanju

Nacionalni svet ugotavlja, da ministrstvo ne izpolnjuje strateškega dokumenta kulturne politike Nacionalnega programa za kulturo. »Zaradi pomanjkanja sredstev je to v določenih primerih razumljivo, vendar se hkrati ne uresničujejo niti tisti cilji, za katere niso potrebna dodatna sredstva.« Kot razlog za poziv navaja še ministričino nesposobnost, da kulturi zagotovi potrebna proračunska sredstva, saj so se za prihodnji dve leti še zmanjšala, kar napoveduje usihanje kulturne ponudbe.

Sicer z začudenjem in razočaranjem spremljajo tudi »nepremišljeno in avtoritarno kadrovsko politiko« na ministrstvu, nepojasnjene menjave in odhode strokovno kompetentnih ljudi. Medtem najodgovornejša mesta zasedajo osebe brez strokovnih referenc ali osebe, ki v imenu ministrstva nadzorujejo delovanje ustanov, pri katerih so njihove matične organizacije med največjimi proračunskimi prejemniki.