Prebivalci dela Renč so proti novemu daljnovodu, ker ga, kot pravijo prizadeti, Eles gradi na trasi, ki je zanje moteča in zdravju škodljiva. Še posebej se bojijo sevanja, saj dokazujejo, da je to že doslej vplivalo na slabo počutje ljudi, povečalo pa naj bi se tudi število umrlih za rakom.

»Vztrajali bomo, da Eles vseh 1740 metrov daljnovoda skozi Renče od kraškega roba do Vipave spelje v obliki kabla pod zemljo,« je povedal Miran Pregelj, predsednik renške civilne iniciative. »Kot se razvija zdaj, naj bi Eles le uspel s predlaganimi načrti in nam bo nad strehami domov speljal žice. Absurdno je, da bodo daljnovod vkopali pri tistih krajanih, ki so z izjemo enega Elesu dali soglasje, da lahko žice po zraku speljejo v bližini njihovih domov, in so za to tudi že dobili odškodnine,« je razočaran nad državo Pregelj, ki je vse bolj prepričan, da gre za maščevanje družini Komar, ki je najbolj nasprotovala gradnji daljnovoda in bila med ustanovitelji civilne iniciative.

Prisluhnili naj bi zahtevam prebivalcev

Na Elesu vse očitke zavračajo in pravijo, da oblikovana rešitev za predlog državnega prostorskega načrta izpolnjuje vse okoljske in prostorske kriterije umeščanja daljnovoda v prostor. Prav tako naj bi v največji možni meri prisluhnili tudi zahtevam krajanov oziroma predstavnikov civilne iniciative. »Postopek sprejetja državnega prostorskega načrta za daljnovod poteka in bo podlaga za nadaljnje aktivnosti za izvedbo in dokončanje daljnovoda. Na trasi, kjer se najbolj približa bivalnim objektom sredi naselja, je predvideno, da bo okoli 530 metrov daljnovoda vkopanega, na ostalih 1210 metrih pa ga bomo speljali po zraku s kar največjim možnim odmikom od objektov in zazidljivih zemljišč,« pravijo na Elesu.

Pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta je dalo ministrstvo za infrastrukturo. Kot najustreznejša se je izkazala »kratka kabelska varianta«. Na ministrstvu so nepopustljivi in naj bi zagovarjali enake kriterije do umeščanja vseh daljnovodov v prostor. To pa pomeni, da bodo tam, kjer strokovni kriteriji ne opravičujejo napeljave kablov pod zemljo, obenem pa izpolnjujejo vse okoljske kriterije, daljnovodi ostali na stebrih. In tako naj bi bilo tudi na delu naselja Renče.

Severni Primorski grozi električni mrk

Trenutna edina visokonapetostna povezava omrežja severne Primorske z ostalim omrežjem Slovenije poteka prek dvosistemskega daljnovoda med Ajdovščino in Divačo. Zaradi prekinitve te povezave je prišlo v zadnjih letih že večkrat do izpada (tudi za več ur) napajanja celotne severne Primorske z okoli 60.000 uporabniki v gospodinjstvih in gospodarstvu. Na Elesu pojasnjujejo, da je glede na elektroenergetsko stanje severne Primorske nujno čim prej povezati manjkajoči del daljnovoda Divača–Gorica skozi Renče, saj je tveganje za izpade napajanja občutno preveliko, v omrežju pa zaradi tega nastajajo tudi nesorazmerni dodatni stroški zaradi povečanih izgub. Ocenjena vrednost del, ki jih bo Eles opravil na območju Renč, je okoli dva milijona evrov.