Pred več kot pol stoletja so mladinske delovne brigade v Kranju zgradile osrednji športni objekt – igrišče s tribuno z okoli 2000 sedeži in spremljevalnimi prostori pod njo. Pred desetimi leti je takratni župan Mohor Bogataj obljubljal odločitev o novogradnji ali popravilu stadiona, ki ni zgrajen po protipotresnih standardih. Pred petimi leti je ponovno izvoljeni Bogataj reševanje tega problema prestavil v prihodnost, zdaj pa je naslednik Boštjan Trilar v proračunu »našel« pol milijona za nadaljevanje projekta, ki že ima gradbeno dovoljenje, ki bi sicer januarja prenehalo veljati.

Na odločitev je vplival v prvi vrsti podžupan za družbene dejavnosti Boris Vehovec (Več za Kranj), mestna uprava pa je že pripravila tudi ustrezne akte. Ker so mestni svetniki podprli osnutek proračuna, so tako odobrili tudi okoli pol milijona za rušitev kranjske tribune. Ključno je, da s tem rešujejo gradbeno dovoljenje za – po neuradni oceni – okoli 6 milijonov vreden projekt nove tribune. Stara je bila v vseh desetletjih deležna le kozmetičnih popravkov, zato so prostori v katastrofalnem stanju, objekt pa na več koncih tudi pušča. Ne glede na to tribuno še vedno uporabljajo tako športniki kot rekreativci in šolska mladina pri pouku športne vzgoje.

V času župana Damijana Perneta so že pripravili vse potrebno za gradnjo tribune z atletskim vadiščem, pisarnami in lokali. Toda evropskih sredstev jim potem ni uspelo pridobiti, Kranj pa je potem vsa razpoložljiva sredstva namenil zlasti komunalnim gradnjam, za katere so bili na evropskih razpisih bolj uspešni.

Zasuk v škodo šoli

Toda v naslednjem letu bo propadlo še eno veljavno dovoljenje. V osnovni šoli v Stražišču je okoli 1000 otrok, ki nimajo ustreznega pouka športne vzgoje zaradi zastarele in premajhne telovadnice. Za novo se borijo desetletje in več, a politična oblast jim tudi tokrat ni prisluhnila. »Javnost bomo seznanili s stanjem, ki je katastrofalno, in svet šole bo ponovno opozoril politično oblast na posledice odlašanja z večkrat obljubljeno novogradnjo. Župan Boštjan Trilar nam je zagotavljal rešitev problema, ki pa se očitno odmika v daljno prihodnost. Ne razumemo takega odnosa do otrok, očitno pa se je za drug objekt našel denar,« pravi Tone Golob, predsednik sveta staršev Osnovne šole Stražišče. V preteklosti so že napovedali tudi javni protest, če ne bo hitre rešitve. Otroci morajo namreč vaditi celo na hodnikih in v razredih.

Mestni svet bo predvidoma prihodnji mesec odločal o proračunu. Že v nekaj dneh pa bo v športnem centru stala tabla, ki bo najavljala nadaljevanje projekta, katerega uresničitev v Kranju čakajo desetletje in več. Prav tako kot v Stražišču pa je šlo tudi pri večnamenskem objektu do zdaj večinoma za prazne obljube. Kot smo neuradno zvedeli, na občini računajo na dodatna sredstva, ki bi jih za športni center lahko pridobili in s tem naložbo tudi zaključili v mandatu župana, ki je sicer doma iz Stražišča, kjer šola ostaja brez nove telovadnice.