Dolenjske in belokranjske občine še vedno ne vedo, kje bodo obdelovale odpadke po 1. januarju, dokler ne bodo zgradile svojega centra za mehansko-biološko obdelavo (MBO). V enem mesecu naj bi pridobile ponudbe nekaterih centrov po državi, pri odločitvi pa bo ključno vlogo igrala najnižja cena za občane.

So pa župani že na prejšnji seji sveta v osnovi potrdili projekt gradnje MBO s kapaciteto dobrih 20.000 ton, ocenjen na slabih devet milijonov evrov. Po mnenju krškega župana Mirana Stanka bi ga bilo zagotovo možno še oklestiti, saj, kot pravi, so v Krškem zgradili MBO s podobno kapaciteto za dobrih pet milijonov evrov. Kljub temu, kot pravi, Posavci ostajajo v projektu Cerod 2. »Povezani smo prek projekta Cerod 1 in čistilne naprave, kjer obstaja tudi možnost vračanja evropskih sredstev. In če smo zraven že od samega podpisa pogodbe, je prav, da pokrijemo celotno zadevo.«

Kot je znano, so občine spomladi odstopile od prvotno predvidenega projekta, vrednega 27 milijonov evrov, s tem pa izgubile že zagotovljena evropska sredstva. Zgradile so le del Ceroda 2, to je čistilno napravo, kjer pa so evropska sredstva že črpali. Gradnja MBO v manjšem obsegu bi tako po Stankovih besedah pomenila nekakšno poravnanje obveze do države, ki je sofinancirala čistilno napravo. »Posledično smo dolžni projekt končati, ne glede na to, da sredstev države ne bomo dobili, ampak ga bomo morali financirati sami.«

Predmet pogajanj so zdaj le še sofinancerski deleži posameznih občin. Kot dodaja Stanko, so bili doslej deleži izračunani glede na količine pripeljanih odpadkov, ki pa se zdaj bistveno spreminjajo. Krško in Kostanjevica namreč na odlagališče v Leskovec vozita bistveno manjše količine odpadkov, odkar jih obdelujeta v Krškem.

Po Stankovih besedah bi bilo možno odpadke s celotnega območja petnajstih občin, ki zajema okrog 160.000 ljudi, z ustrezno reorganizacijo obdelovati tudi v Krškem. Vendar, kot poudarja, gre za vprašanje ekonomike. »Kapacitet za obdelavo je po Sloveniji vse več in posledično se tudi cene znižujejo. Torej ni več problem, kam in kako obdelati smeti, večji problem je, po kakšni ceni.« Župani naj bi končno odločitev sprejeli na prihodnji seji sveta sredi decembra. ds