Kot nakazujejo zadnje izjave šefa ECB Marija Draghija, se tudi Evropska centralna banka pripravlja na nove ukrepe, ki bodo zagotovili višjo stopnjo inflacije v čim krajšem možnem času, saj je stabilnost cen njihov osrednji cilj. Ker je stopnja inflacije že kar nekaj časa prenizka, bo ECB ukrepala z monetarnimi spodbudami, vprašanje je le njihova velikost.

Ker se približujemo koncu leta, lahko že preberemo prve napovedi glede prihodnjih gibanj na kapitalskih trgih. Ena vodilnih svetovnih investicijskih hiš Goldman Sachs pravi, da je po treh letih razočaranj na razvijajočih se trgih končno prišel njihov čas. Glede na napovedi, da se bo rast na razvijajočih se trgih v letu 2016 zvišala na 4,9 odstotka, za letos pa je predvidena 4,4-odstotna, ter ob dejstvu, da bo depreciacija valut pomagala vzpostaviti ekonomsko neravnovesje, bi lahko delnice na razvijajočih se trgih bile tiste, ki bi vlagateljem prinesle najvišje donose.