Z osuplostjo zato, ker je Onkološki inštitut ena redkih slovenskih bolnišnic, ki posluje uravnoteženo, brez izgub in je do sedaj zgledno opravljala vse strokovno delo, brez čakalnih dob, ne glede na povečano količino dela v zadnjih letih, ki mu nista sledila ne zaposlovanje ne denar! Ob tem smo po več letih začeli širiti program Dora po Sloveniji. Tudi dela na obnovi vodovoda, kar je ob delujoči bolnišnici izjemno zahtevno, potekajo končno, ob velikem prizadevanju zaposlenih in po zamenjavi nadzora, kar je uspelo gospe ministrici imenovanega, tekoče!

Res pa je, da je imel generalni direktor težave z delom zaposlenih, ki kljub jasnim strokovnim pokazateljem, da jim določeni privilegiji ne pripadajo, vztrajajo pri zahtevah o njih, ki Onkološki inštitut Ljubljana na leto stanejo okoli 1,5 milijona evrov. To vztrajanje je nespodobno in nepošteno do vseh drugih zaposlenih! Menim, da je direktor tisti, ki mora v teh finančno in tudi sicer zaostrenih razmerah na to opozoriti in poskušati pomagati urediti. Za samo realizacijo je vsekakor odgovorna vlada. Vlada pa tega ne stori. Razmere so se zaostrile tudi zaradi direktorjevega vztrajanja na dodatno natančnem in preglednem naročanju določene zahtevne medicinske opreme!

Svet je v vašem imenu grobo posegel v kontinuiteto dela, med drugim z razrešitvijo generalnega direktorja, in ob tem kršil pravila pravne države, o čemer ste bili pravočasno obveščeni.

Za konec vam predlagam, da se pozanimate, komu so člani sveta OI Ljubljana, v vašem imenu, zaupali vodenje osrednje onkološke ustanove v Sloveniji. Posebej bodite pozorni na reference, kot so poznavanje zdravstvenega sistema, poznavanje dela zdravstvene ustanove in ne nazadnje tudi vodenja v zdravstvu, ki ga omenjate v vašem intervjuju.

Prim. Janez Remškar, dr. med., razrešeni direktor OI Ljubljana