Ker so dobavitelji in serviserji parkomatov občine in ministrstvo za finance opozorili, da jim do 2. januarja prihodnje leto ne bo uspelo nadgraditi parkomatov, da bi ti izpolnjevali vse zahteve iz zakona o davčnem potrjevanju računov, je zadnje tedne v zraku viselo vprašanje, ali bodo občine parkomate morale začasno izklopiti. Da bi izpolnjevali zahteve omenjenega zakona, bi parkomati namreč morali na izdane parkirne listke po novem natisniti zaščitno oznako izdajatelja, enkratno identifikacijsko oznako računa in kodo QR. Samo v Mestni občini Ljubljana bi morali nadgraditi kar 470 trenutno delujočih parkomatov.

Finančno ministrstvo prisluhnilo občinam

A občinam po novem letu ne bo treba začasno ugasniti parkomatov, saj je finančno ministrstvo na pobudo Skupnosti občin Slovenije pripravilo predlog sprememb pravilnika o izvajanju zakona o davčnem potrjevanju računov. Ta občinam daje nekoliko več časa, da prilagodijo svoje parkomate. Ker ministrstvo ni dobilo pripomb k predlogu sprememb, bo finančni minister spremenjeni pravilnik sprejel takoj, ko bo ministrstvo dokončno oblikovalo gradivo, nato pa ga bodo objavili v uradnem listu.

V javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki upravlja ljubljanske parkomate, so pojasnili, da bodo lahko v skladu s spremembami pravilnika za parkiranje izdane račune do 30. junija prihodnje leto potrjevali tako, da bodo finančni upravi v roku 10 dni pošiljali podatke o davčni številki zavezanca, datumu izdaje računa, zaporedni številki računa in vrednosti plačila. Parkirni listki bodo v tem času ostali nespremenjeni.

Po 30. juniju in do konca leta 2022 pa bosta na računu morali biti že izpisani struktura številke računa, kakršno predpisuje zakon o davčnem potrjevanju računov (vsebovati bo morala oznako poslovnega prostora, blagajne in zaporedno številko računa), in zaščitna oznaka izdajatelja v poenostavljeni obliki, so dodali v Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah. Po tem datumu izjeme ne bodo več dovoljene in računi parkomatov bodo morali natančno slediti vsem predpisom davčnih blagajn.

Čeprav so na Skupnosti občin Slovenije zadovoljni, da je finančno ministrstvo prisluhnilo občinam in zagotovilo pogoje za nemoteno delovanje parkomatov, še vedno opozarjajo, da bodo imele občine z nadgradnjo parkomatov stroške, čeprav bodo ti nekoliko nižji, kot so sprva predvidevali. Na skupnosti občin so pred časom opozarjali, da bi nadgradnja enega parkomata stala od 4000 do 5000 evrov. Ljubljano bi po teh podatkih nadgradnja vseh parkomatov stala od 1,9 do 2,4 milijona evrov.

Koliko bi predvidoma stala nadgradnja parkomatov, smo želeli preveriti tudi neposredno pri proizvajalcih parkomatov. V družbi Elbi, ki je imela do letošnjega poletja sklenjeno dobavno pogodbo z Mestno občino Ljubljana, stroškov niso želeli komentirati »zaradi poslovne skrivnosti in obveznosti do strank«. V Siemensu pa so dejali, da »o stroških predelav/nadgradenj ne morejo govoriti, dokler od naročnikov ne prejmemo konkretnih tehničnih zahtev«.

Siemens pričakuje, da bodo morali na obstoječih parkomatih nadgraditi tako programsko opremo kot tudi zamenjati tiskalnike parkirnih lističev, ker trenutni ne podpirajo grafičnega tiskanja, kar je prvi pogoj za tiskanje dvodimenzionalnih črtnih kod (tako imenovanih kod QR).

Parkomatov niso hoteli izvzeti iz zakonodaje

Skupnost občin Slovenije je ministrstvu za finance najprej predlagala celo, da bi parkomate izvzeli iz zakona, ker »občine opravljajo javne storitve, ki so v vsakem trenutku preverljive«. Toda predstavniki ministrstva tega predloga niso podprli. Na ministrstvu so pojasnili, da gre pri plačilu parkirnine dejansko za plačilo storitve, in sicer omogočanja parkiranja, za kar je predpisana izdaja računa.

Na skupnosti občin pa so od ministrstva dobili še dodatna pojasnila, in sicer, da obstajajo tudi zasebna parkirišča z avtomatskimi blagajnami in da bi morebitno izvzetje občinskih parkomatov iz zakona o davčnem potrjevanju računov veljalo tudi za zasebnike.