Piranski župan Peter Bossman namerava začeti postopke, da bi glavno prometno cesto do Pirana, ki zdaj poteka čez hrib na Bernardinu, speljal tik ob morju in neposredno skozi turistični kompleks na Bernardinu. Za tak ukrep se je odločil po tem, ko so Hoteli Bernardin septembra na koprsko sodišče vložili tožbo zoper občino v višini dobrih dveh milijonov evrov, ker je cesta do Pirana speljana po zemljiščih, ki so uradno v lasti družbe Hoteli Bernardin in jih slednja ne more uporabljati. Odvetnik Gregor Velkaverh, ki zastopa družbo Hoteli Bernardin, pojasnjuje, da so se za tožbo odločili zato, ker se občina ni odzivala na njihove pozive, naj zemljišča pridobijo v svojo last ali pa naj jih celo razlastijo.

Bernardin: Ceste ne bomo zaprli

»Ta zemljišča so uradno res njihova, vendar bi jih morali že po pogodbi iz leta 1971 vrniti piranski občini, saj je občina takrat ta zemljišča predala družbi Emona Ljubljana zato, da so sploh lahko dobili kredit, da so zgradili kompleks na Bernardinu. Zato je njihova tožba neutemeljena, prav tako njihove zahteve, naj občina ta zemljišča odkupi,« pojasnjuje Bossman. Na vprašanje, ali bi res posegel v turistični kompleks tako, da bi tam skozi speljal cesto, saj bi to kompleks uničilo, Bossman odgovarja, da si tega sicer ne želi, ampak da morajo biti pripravljeni na vse, če sodišče slučajno ugodi tožbi Hotelov Bernardin in se ti odločijo, da bi cesto v Piran zaprli. Ali je kaj takega sploh mogoče? »Ne vem, mi moramo biti pripravljeni,« odgovarja Bossman, iz Bernardina pa sporočajo, da ceste nikakor ne bodo zaprli, ker tega tudi ne morejo, saj gre za javno dobro in bi z zaporo ceste uporabnikom povzročili škodo. Bossmanovo namero ocenjujejo kot poskus ustrahovanja.

V tožbe tudi Marina Portorož

Ker namerava Bossman na dnevni red seje uvrstiti tudi nekaj točk, povezanih z Marino Portorož, se bodo na odvetnike in sodišča obrnili tudi v Marini Portorož. »Obžalujemo, da se je občina odločila prekiniti dialog. Za zaščito svojih interesov in premoženja bomo uporabili vse pravne možnosti, ne izključujemo niti kazenskih ovadb,« pravi direktor Marine Portorož Sebastjan Selan. Bossman bo občinskim svetnikom predlagal, naj začnejo postopke za ureditev središča Lucije brez Marine Portorož. Park Sonce, ki ga je občina pred volitvami uredila na zemljišču Marine, pa naj bi zavarovali z začasnimi ukrepi, saj je Marina letos poleti prekinila pogodbo z občino in želi zdaj park Sonce prodati. Na občini ne skrivajo, da razmišljajo tudi, da bi Marino Portorož pri parku Sonce razlastili, saj jim park zelo veliko pomeni in je postal priljubljen med krajani. »Občina bi rada zaščitila nekaj, kar je na tuji zemlji nezakonito zgradila. Prostorski načrt na tem območju ne predvideva parka, ampak gradnjo stadiona in parkirišč. Ko je občina od nas najela zemljišče, je šla torej načrtno v gradnjo nečesa, kar ni skladno s prostorskimi akti, in zdaj bi nam rada to odvzela,« je kritičen Selan, ki obžaluje, da bodo na koncu prikrajšani prav krajani.

Občina za Marino Portorož pripravlja tudi koncesijsko pogodbo za upravljanje pristanišča, ki bo precej zvišala znesek, ki ga zdaj plačuje Marina. Selan to označuje za poskus obračunavanja in izsiljevanja, ki ima trhlo pravno podlago, Bossman pa je nasprotno prepričan, da izsiljujejo Marina Portorož in Hoteli Bernardin.