Kako imajo to rešeno drugod po Evropi? V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini najdemo povzetek ureditve obdavčevanja dobička iz kapitala, povzetega po European Tax Handbook. Naj navedem nekaj primerov: v Avstriji so od 1. aprila 2012 kapitalski dobički tako za izvedene kot za običajne finančne instrumente obdavčeni po 25-odstotni stopnji. Na Češkem 15-odstotno. Pri tem velja omeniti, da dobiček do vrednosti 100.000 čeških kron oziroma 3700 evrov ni obdavčen. Davka ste oproščeni po treh letih imetništva delnic oziroma po petih letih, če imate v družbi več kot petodstotni delež. V Estoniji je davek 20-odstoten, s tem, da je možno vlagati v vrednostne papirje prek investicijskih računov, pri katerih se dobiček obdavči šele, ko sredstva dvignete z investicijskega računa. V Latviji je davčna stopnja 15-odstotna.

Če povzamemo: z izjemo Avstrije so v primerjavi s Slovenijo davčne stopnje drugod nižje. Poleg tega države stimulirajo dolgoročno varčevanje v vrednostnih papirjih. In slovenska zanimivost: niti ena država ne pozna 30-dnevnega roka za ponovni nakup istovrstnega vrednostnega papirja, če želimo uveljavljati davčno priznano izgubo.