Močno je odmevala novica, da se Telekom Slovenije v boj za nakup 78-odstotnega deleža srbskega telekoma podaja skupaj z ameriškim investicijskim skladom Apollo. Sicer je zavezujočo ponudbo formalno oddal Apollo, Telekom Slovenije pa bo ob izdanem soglasju nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) nastopal kot partner. Telekom Slovenije sam nakupa srbskega telekoma ne bo sposoben izpeljati, saj je celotna vrednost podjetja, skupaj z dolgovi, približno 1,6 milijarde evrov, pri čemer je okoli 400 milijonov evrov dolga. Koliko bosta Apollo in Telekom Slovenija ponudila za srbski telekom, ni znano, vsekakor pa bo moral biti znesek blizu dveh milijard evrov, saj srbski politiki kot najnižjo sprejemljivo ceno omenjajo 1,4 milijarde evrov.

Kupca skupaj načrtujeta, da bi s prevzemom ustvarila sinergijske učinke, saj je v telekomunikacijski panogi pomembna ekonomija obsega. Združitev je skladna s smernicami evropskega telekomunikacijskega trga, ki se intenzivno konsolidira. Konsolidacija je nujno potrebna, saj pritisk na marže in zahteve potrošnikov po boljših storitvah in nižjih cenah, predvsem pa tudi prepočasna prilagajanja pri zniževanju operativnih stroškov in povečevanje tržnih deležev načenjajo prihodke manjših telekomov.

Z morebitno združitvijo obeh telekomov bi nastalo največje regionalno telekomunikacijsko podjetje. Skupen telekom bi bil lahko tako prodan potencialnim interesentom, ki bi želeli okrepiti prisotnost na balkanskem telekomunikacijskem trgu. Med največjimi interesenti se omenja Deutsche Telekom, ki bi lahko kot kapitalsko močan novi lastnik omogočil hitrejšo integracijo fiksnih in mobilnih storitev.