V drugem bloku, v katerem toplotna črpalka obratuje dobrega pol leta, pa stanovalci že opažajo bistveno zmanjšanje stroškov in sledijo prvemu bloku na poti do energijske neodvisnosti.

Kako znižati stroške

Živimo v času, ko so stroški življenja previsoki in je treba na vsakem koraku iskati načine, kako zmanjšati obremenitev družinskega proračuna. Zagotoviti si moramo prihranke, ki nam bodo omogočili bolj udobno življenje, a se zavedamo, da je za to včasih treba tudi kaj vložiti.

Na primeru dveh blokov na Jesenicah se je pokazalo, da je bila vgradnja toplotne črpalke dobra naložba. Poleg zmanjšanja stroškov so si stanovalci zagotovili tudi neodvisnost od prejšnjega dobavitelja energije, saj jim vso toplo sanitarno vodo zagotavlja toplotna črpalka brez podpore daljinskega ogrevanja. Tako je na položnici črno na belem zapisano, koliko električne energije za obratovanje toplotne črpalke se porabi se vsak mesec in zneski so nižji za do 70 odstotkov.

Kako deluje toplotna črpalka

Sonce je vir življenja, njegova toplota pa zagotavlja velike količine brezplačne energije, ki se na Zemlji shranjuje v zraku, v kamninah, tleh, rekah, jezerih in podtalnih vodah. Toplotna črpalka nam omogoči uporabo te brezplačne energije na tako učinkovit način, da lahko bistveno zmanjša stroške ogrevanja. V nekaterih primerih tudi za 75 odstotkov ali več.

Kateri vir toplote izbrati

Najpogosteje se vgrajuje sistem zrak-voda, pri katerem se energijo črpa neposredno iz zraka v okolici. Toplotna črpalka zrak-voda lahko pokrije vse naše potrebe po ogrevanju, vključno s toplo vodo prek vsega leta. Sodobne toplotne črpalke so namreč zmožne ogrevati tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah (do –20 °C) in zagotavljati visoko temperaturo vode (do 65 °C).

Za ogrevanje večstanovanjskih blokov je zanimiva tudi geotermalna energija ali podtalna voda, ki omogoča doseganje zelo velikih moči brez vidnega vpliva na okolico, razen vgradnje podzemnih sond ali vrtin za podtalnico ter postavitev glavne enote v strojnico objekta, kar omogoča izjemno učinkovito ogrevanje tudi zelo velikih stavb.

Kdaj se naložba povrne

Dejansko so prihranki tolikšni, da se investicija v toplotno črpalko izplača že v nekaj letih, življenjska doba takega sistema pa je ob minimalnem vzdrževanju dolga vsaj dvajset let. Na dveh praktičnih primerih z Jesenic in Koroške Bele predstavljamo učinke investicije v toplotno črpalko, rezultate njihovega delovanja in višino prihrankov. V obeh primerih sta vgrajeni enaki toplotni črpalki, ki dajeta podobne rezultate.

Primer iz prakse št. 1

Stanovanjski blok na ulici Gustla Štravsa 1 na Jesenicah. Predsednik hišnega sveta, Branislav Zajović, je ob vsakomesečnem plačevanju nerazumno visokih položnic ugotovil, da je na področju energetike v bloku treba nekaj storiti. Sprožil je pobudo in jo tako vztrajno utemeljeval, da je dosegel stoodstotno soglasje stanovalcev za odklop od daljinskega ogrevanja za pripravo tople sanitarne vode in vgradnjo toplotne črpalke.

Izbira ponudnika

Pri zbiranju ponudb so naleteli na različen odnos ponudnikov, izstopalo pa je podjetje, ki so ga na koncu stanovalci tudi izbrali. Edino je namreč ponudilo izvedbo na ključ, brez doplačil in klavzul z drobnim tiskom. Z velikim zaupanjem v švedsko tehnologijo so izbrali toplotno črpalko Thermia, ki jo je vgradil zastopnik proizvajalca Thermia v Sloveniji, podjetje Atlas Trading, d. o. o., iz Vojnika pri Celju. Vgradnja je stekla v nekaj dneh, stanovalci pa prehoda na drugi vir skoraj niso občutili. Brez tople vode so bili namreč zgolj tisti dan, ko je potekala montaža.

Vgrajena oprema

Za zagotavljanje tople vode za 60 do 65 stanovalcev v triindvajsetih stanovanjih so vgradili toplotno črpalko Thermia Atec z močjo 16 kW. Toplotna črpalka deluje učinkovito do zunanje temperature –20 stopinj in zagotavlja sanitarno vodo s temperaturo 50 do 55 stopinj Celzija. Hkrati so obnovili tudi dotrajano opremo v strojnici. Namesto starega grelnika vode so vgradili nova s skupno prostornino 1600 litrov ter zamenjali tudi črpalke in drugo opremo. Vgradili pa so tudi opremo za natančno merjenje porabe in spremljanje delovanja na daljavo.

Financiranja stanovalci niso občutili

Skoraj vsa investicija je bila financirana iz sklada za vzdrževanje in obnovo bloka, ki ga vodi upravnik, tako da se stanovalcem zneski na položnicah zaradi nove naložbe niso povečali. Varčevanje se je pričelo že s prvim dnem in po enem mesecu so se računi za energijo znižali. Upravnik, Stanovanjsko podjetje, d. o. o. - izpostava Meting, je bil v celotnem postopek zelo kooperativen in je s profesionalnim ter pozitivnim odnosom pripomogel k tekoči izvedbi investicije.

Zanesljivo že od prvega dne

Toplotna črpalka neprekinjeno, brez zagonskih težav in brez izpadov delovanja deluje od prvega dne in zagotavlja stanovalcem veliko količino tople vode po najnižjih stroških.

Dobavitelj ponuja 24-urni nadzor sistema na daljavo, skrbi za vsa potrebna vzdrževalna dela in zagotavlja kar petletno garancijo za brezhibno delovanje sistema.

Primer iz prakse št. 2

Po vzoru Branislava Zajovića in zaradi izjemnih rezultatov, ki jih je ta dosegel v svojem bloku, je Aleš Jereb, predsednik hišnega sveta v bloku na Cesti talcev 7a na Koroški Beli, sprožil razmišljanje o podobni investiciji pri svojih sostanovalcih. Hitro so prišli do soglasja, da je vgradnja toplotne črpalke tudi zanje prava pot.

Najcenejše ni najbolj ugodno

Stanovalci so pridobili nekaj ponudb, a so se, kljub temu da so nekateri (predvsem konkurenca z Daljnega vzhoda) ponudili zelo poceni sisteme, z zavedanjem, da najcenejša ponudba ni nujno tudi najbolj ugodna, odločili za preverjeno rešitev. V vsakem domu, še posebno pa v večstanovanjskem bloku je namreč toplota ključnega pomena in vsaka nepravilnost lahko pri stanovalcih povzroči veliko težav ter tudi jeze. Investicija, ki se razdeli na stanovanja, ni tako velika, še posebno ne ob dejstvu, da se hkrati stroški bistveno zmanjšajo.

Financiranje iz sklada za vzdrževanje in obnovo

Tako kot na Jesenicah so tudi stanovalci bloka na Koroški Beli naložbo financirali iz rezervnega sklada, tako da je pri plačevanju mesečnih stroškov, z izjemo nižjih položnic za energijo, ne občutijo, Njihov družinski proračun je torej nekoliko sproščen, kar je eden od pomembnih ciljev tovrstnih investicij. Dober občutek, če vemo, da smo z uporabo obnovljivih virov za ogrevanje naredili nekaj dobrega za okolje, pa le še pika na i. (at)