Ministrstvo za kulturo je v zadnjem času angažiralo več zunanjih sodelavcev, ki zanj prek pogodb opravljajo najrazličnejše naloge in storitve. V nekaj več kot letu dni je ministrstvo iz tega naslova izplačalo več kot 15.000 evrov.

Eden od pogodbenih sodelavcev je Božidar Novak, ki pogosto nastopa kot javni zagovornik ministrice za kulturo Julijane Bizjak Mlakar. Ta je pogodbo sklenila s podjetjem Skladovnica kreativne industrije, katere solastnik je Novak, storitev, ki jo opravlja, pa je po informacijah ministrstva »strateška podpora delovanju ministrstva«. Po poročanju Dela je vrednost njegovega svetovanja 5000 evrov. Na ministrstvu pravijo, da je bila s podjetjem sklenjena pogodba na osnovi dosedanjih referenc podjetja, ki deluje že od leta 1986.

Politični veteran kot svetovalec

Na ministrstvu angažirajo za delo tudi nekdanjega ministra za kulturo, včasih aktivnega politika, trenutno pa glavnega tajnika Zveze za tehnično kulturo Slovenije Jožefa Školča. Njegova zadolžitev je »priprava pregleda in analize sodelovanja s Slovenci v zamejstvu in po svetu na področju kulturnih politik leta 2015«, pogodba je vredna manj kot 6000 evrov in naj še ne bi bila realizirana. Školč je bil izbran glede na njegove »pretekle osebne delovne izkušnje in izjemno poznavanje področja zamejske problematike, za kar ministrstvo v okrnjeni sestavi žal nima vseh specifičnih znanj na tej ravni«.

Pogodbo o svetovanju ima sklenjeno tudi nekdanji vodja pravne službe ministrstva za kulturo Matej Zavrl, ki je to delovno mesto zapustil letos poleti. Pogodba mu nalaga svetovanje v zvezi z nedokončanimi zadevami in odprtimi postopki. Kljub pogodbi pa ga doslej niso zaprosili za pomoč in pojasnila, zato pogodba ostaja neuresničena, prav tako plačilo. Na ministrstvu pojasnjujejo, da Zavrl na svojem delovnem mestu po odhodu zaradi varčevanja ni bil nadomeščen, s čimer je nastal prihranek v višini ene bruto plače vsak mesec: »Pogodba je bila sklenjena zgolj za primer, da bi pri zaključevanju začetih zakonodajnih postopkov prišlo do morebitne naknadne potrebe po njegovem sodelovanju v zvezi z nekaterimi akti, pri obravnavi katerih je na pravnem področju osebno sodeloval. Pogodba v tem primeru še ni bila izvedena, saj so bile dosedanje aktivnosti izvedene z notranjimi kapacitetami.«

Pogodbe cenejše

Na ministrstvu pojasnjujejo, da so bile vrednosti pogodb vnaprej omejene v teoretičnih zneskih ob morebitnem teoretičnem zakonsko dopustnem številu ur, ki predstavlja proračunsko ugodnejše stanje v primerjavi z zaposlovanjem. Zato nas je zanimalo, ali niso obveznosti iz teh pogodb pravzaprav naloge zaposlenih področnih uslužbencev, vendar na vprašanje, z izjemo za Školča, eksplicitno niso odgovorili.

Konkretni rezultati – reference?

Pogodbo ima kot zunanji sodelavec sklenjeno tudi svetovalec ministrstva Igor Koršič, ki ga ministrica poleg državnega sekretarja Antona Peršaka prišteva med svoje najožje sodelavce. Koršič, ki je redno zaposlen kot profesor na AGRFT, je z ministrstvom kot samostojni podjetnik sklenil pogodbo za opravljanje naslednjih nalog: »Priprave študij, analiz in raziskav za potrebe zakonodaje in drugih ukrepov ter raziskovanje dobrih praks na področju: nacionalnih in evropskih politik za avdiovizualno področje, nacionalnih in evropskih kulturnih politik, mednarodnega sodelovanja v kulturi leta 2015.« Na osnovi tega je doslej prejel 13.841 evrov.

Ministrstvo smo zaprosili za informacijo, kateri so konkretni rezultati njegovega angažmaja na ministrstvu prek s. p., na kar niso odgovorili. Pravijo le: »Referenc dr. Koršiča verjetno ni treba posebej naštevati. Z njegovim dosedanjim delom smo zadovoljni. Z ministrstvom pa ima sklenjeno le eno pogodbo.«