Po pričakovanjih so občinski svetniki občine Kranjska Gora tudi v drugem branju potrdili novi odlok o oglaševanju in plakatiranju. Z njim sproščajo dosedanji strog režim plakatiranja v občini, kamor se vračajo doslej prepovedani veleplakati. Obenem pa nova pravila omogočajo tudi učinkovitejše sankcioniranje kršitev občinskih pravil oglaševanja.

Oglasni panoji so tako v skladu z novim odlokom lahko veliki največ 12 kvadratnih metrov, kar je še enkrat toliko, kot so smeli biti veliki doslej. Stati smejo le na enem od 12 predvidenih oglasnih mest, dovoljenje za postavitev pa mora izdati pristojni občinski organ v skladu z občinskim prostornim načrtom in strokovnimi podlagami, sprejetimi na občinskem svetu.

Oglasne panoje je v Kranjski Gori še vedno marsikje prepovedano postavljati. Na primer na javne objekte, v javne parke in na parkirišča, na kozolce in drvarnice ter na mesta, kjer bi postavitev zakrila javne objekte, obeležja ali javna obvestila, lahko pa so postavljeni na športnih objektih in napravah. Na območju prireditvenega prostora jih smejo postavljati organizatorji športnih in drugih prireditev, na svojih območjih pa tudi upravljalci smučišč, Nordijski center Planica in Zavod za turizem.

Višje kazni za kršitelje

Dva tisoč evrov kazni bodo morali plačati kršitelji novih pravil oglaševanja in plakatiranja, kar je trikrat toliko kot doslej, s petstotimi evri pa bodo inšpektorji kaznovali tudi lastnike, ki bodo na svojih zemljiščih dopuščali oglaševanje v nasprotju z določili odloka. Kot poudarja župan Janez Hrovat, je namen novega odloka izkoreniniti oglaševanje na črno. Zaradi nizkih kazni in dolgotrajnih inšpekcijskih postopkov so se namreč v Kranjski Gori doslej srečevali s številnimi poskusi izigravanja ureditve. To je potrdil tudi inšpektor medobčinskega inšpektorata Jesenice Gregor Jarkovič. Poleg tega so kršitelji mnogokrat pretehtali, da se jim bolj izplača tvegati kazen za nelegalno oglaševanje, saj so na račun oglasov veliko zaslužili. V zadnjih petih letih so inšpektorji medobčinskega inšpektorata v občini Kranjska Gora odstranili 15 nelegalno postavljenih veleplakatov. Zdaj po Jerkovičevih besedah vodijo osem postopkov proti kršiteljem, ti pa zaradi pritožb in zahtev za pravno varstvo lahko trajajo tudi dlje od enega leta.

Žerjav: To je velik korak nazaj

Medtem ko inšpektor Jarkovič meni, da je občina Kranjska Gora zdaj zgledno uredila področje oglaševanja, ki je sicer vseslovenski problem in se ga vsaka občina loteva po svoje, je svetnik Jure Žerjav, nekdanji župan in pobudnik omejevanja plakatiranja, nezadovoljen. Prepričan je, da nova ureditev pomeni velik korak nazaj. Med drugim tudi zato, ker je v »njegovem« odloku, sprejetem pred letom in pol, prepovedano postavljanje reklamnih panojev na kmetijskih zemljiščih, česar v novem dokumentu ni. Žerjav je prejšnje omejitve uveljavil po zgledu Grenobla, kjer so namesto reklamnih tabel zasadili drevesa. Žerjavov strogi odlok o oglaševanju in plakatiranju je bil sprejet zato, ker se je divje plakatiranje razpaslo prek vseh meja dobrega okusa. »Tako je bilo mogoče na cesti proti Planici videti ogromno tablo, ki je oglaševala javno hišo v Avstriji, da o številnih reklamah za alkoholne pijače ne govorim. Stanje se je ob sodelovanju medobčinskega inšpektorata potem izjemno popravilo, zato me čudi, zakaj zdaj vse delo uničiti,« je pred časom opozoril Žerjav. Novi župan Janez Hrovat pa je že kmalu po prevzemu vodenja občine napovedal, da bo sprostil omejitve na tem področju, češ da je dolina brez veleplakatov preveč siva, pusta in nezanimiva, turistično gospodarstvo pa omejeno v svojem poslovanju in razvoju.