Popolnoma nov Ljudski dom, ki stoji na mestu, kjer so lani porušili starega, je Kranjskogorčanom vrata odprl včeraj. Zgradili so ga v manj kot enem letu, k čemur je pripomogla tudi za kranjskogorske razmere mila zima. Naložba je znašala skoraj 2,2 milijona evrov, od katerih je kar 85 odstotkov evropskih sredstev, ki jih je občina pridobila na razpisu evropskega sklada za razvoj regij.

Stari Ljudski dom je bil že dotrajan. Porušili so ga, ker naj bi bil po izsledkih statične presoje že nevaren, zato je bila edina rešitev gradnja nove stavbe. Ker je varovan kot kulturna dediščina, so morali novega postaviti v enakem tlorisu in višini, kot sta veljala za starega. Kljub vsemu pa je notranjost nove stavbe prilagojena sodobnim potrebam uporabnikom. V objektu so tako večnamenska dvorana z odrom, v kateri bo 108 sedežev v parterju in 48 sedežev na balkonu, prostori glasbene šole, prostori posameznih društev, manjša večnamenska dvorana, prostor za shranjevanje rekvizitov za prireditve ter servisni in pomožni prostori. »Za Kranjsko Goro je novi Ljudski dom velika pridobitev. Dobili smo funkcionalno zaključeno celoto, ki bo služila za potrebe novih programov in produktov na področju kulturno-umetniške ustvarjalnosti,« je zadovoljen kranjskogorski župan Janez Hrovat. Prepričan je tudi, da bodo v sodobnih prostorih tesneje sodelovali tudi tamkajšnji kulturno-umetniški ustvarjalci, turistični delavci in storitveni sektor.