Občini Bohinj in državi zaradi zemeljskega plazu v Srednji vasi, ki je družini Bremec decembra 2008 uničil hišo, ne bo treba plačati dobrih 400.000 evrov odškodnine. Tako je v ponovnem sojenju odločilo kranjsko okrožno sodišče. Z odločitvijo sodišča, da občina ne bi mogla preprečiti naravne nesreče, so na občini po besedah župana Franca Kramarja zadovoljni.

Sicer je to sodišče o tem primeru enkrat že odločalo in odločilo tako kot tokrat, a so se Bremčevi pritožili na višje sodišče, to pa je zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Kot nam je povedal zagovornik družine Franc Rojko iz odvetniške pisarne Matoz, se bodo po vsej verjetnosti pritožili tudi tokrat.

Bohinjci so družini hitro priskočili na pomoč

Bohinjce je že prva tožba Bremčevih močno presenetila. Družini so namreč prav občina, tamkajšnji gasilci in sokrajani množično pristopili na pomoč. Zagotovili so ji nadomestno bivališče, zbirali so prostovoljne prispevke. Še bolj pa so jih skrbele nadaljnje posledice morebitne zmage družine na sodišču. To bi namreč lahko sprožilo val številnih tožb proti občinam in državi, breme odgovornosti za posledice naravnih nesreč pa bi lahko padel še na prostovoljne gasilce ali druge reševalce. Prav zato je z odločitvijo sodišča zadovoljen tudi vodja kranjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Jernej Hudohmet, ki je večkrat opozoril, da bi nasprotna odločitev sodišča (v korist Bremčevih) lahko povzročila verižno reakcijo. »Vemo, da v Sloveniji obstaja ogromno plazovitih območij, ki so poseljena, in da so plazovi še vedno aktivni,« je dejal.

Poskrbeli so zgolj za začasno varnost hiše

Ponovno odločanje kranjskega okrožnega sodišča se je vrtelo predvsem okoli vprašanja, ali sta občina Bohinj in država ravnali dovolj skrbno po prvih opozorilih Bremčevih, da so obilne padavine leta 2007 načele teren okoli hiše in ali bi tragični dogodek lahko preprečili. Prav to nerazjasnjeno vprašanje je bilo po besedah sodnice Mete Pristavec razlog, da je višje sodišče zadevo poslalo v ponovno odločanje. Kot je zapisano v obrazložitvi, je tovrstno ukrepanje v pristojnosti občine, ne pa države. Po navedbah sodnega izvedenca gradbene stroke Branka Prokopa je občina Bohinj po poplavah leta 2007 za strokovno mnenje o načeti brežini nad hišo Bremčevih angažirala strokovnjaka geotehnične stroke Vojka Juvančiča. Ta je občini predlagal zgolj nekaj začasnih ukrepov, ne pa tudi trajnih, ki bi hišo pred nadaljnjo ujmo zavarovali dolgoročno. Občina je dvignila zunanji rob ceste nad hišo Bremčevih in po navodilih strokovnjaka uredila ustrezno odvodnjavanje vode s kanaleto, kar pa za obilne padavine devet mesecev kasneje ni bilo dovolj.