Snoj mi očita netočnosti. Točnost je stvar formulacije. Nikakor ne mislim, da sem dovolj obveščen, izobražen ali jezikovno spreten, da bi bile moje formulacije vedno točne. Imam pa povsem legitimen pogled na stvari, ki so v mojem interesnem obzorju – pogled uporabnika, če hočete –, in ta pogled se lahko razlikuje od pogleda strokovnjakov. A tu sem dovzeten za napake – lahko se motim, nimam prav, ko kaj obravnavam, kaj spregledam, moje predpostavke ne držijo, moja logika šepa. Napake pač opazimo – kadar sploh jih – šele za nazaj.

Vendar si nisem ničesar izmislil, kakor insinuira Snoj. Točno (čeprav mogoče lakonično) sem opisal pot, po kateri sem v aplikaciji na vnos besede »beseda« dobil nič zadetkov: »Vaše iskanje ni bilo uspešno.« Kako je to mogoče? Ahačič domneva, da sem naključno prišel na kakšno podstran, kjer iskanje ni moglo biti uspešno. Zato sem pregledal zgodovino svojega brskanja in res našel zgolj stran www.fran.si/132/sssj-sprotni-slovar-slovenskega-jezika. Stvar je še zmerom malo skrivnostna, saj zdaj na tej strani ne dobim več enakega odgovora, temveč tole: »Našli nismo nobene (pod)iztočnice. Na seznamu slovarjev si oglejte, če [pravilneje bi bilo: ali] obstajajo zadetki v drugih slovarjih.« Ta odgovor dobim samo pri tem slovarju. Če v druge vtipkam besedo, ki je ne vsebujejo, odgovorijo po starem: »Vaše iskanje ni bilo uspešno.«

Oba strokovnjaka sta se odzvala na naslov uredništva, prijatelja pa sta mi zasebno (vsak zase) preposlala vabilo znanstvenoraziskovalnega centra SAZU na »slovesnost ob sedemdesetletnici začetka spremljanja, raziskovanja in opisovanja slovenskega jezikovnega gradiva«, ko so »odprli in predstavili tudi nadgrajeno različico slovarskega portala Fran«. Slovesnost je bila 14. oktobra. Kolumno sem napisal mesec dni prej (oddal 17. septembra, objavljena 5. oktobra), ko sem zaradi nekega drugega dela brskal po jezikovnih virih na spletu in se jezil, ker so bili slovenski glede etimologije tako pomanjkljivi. O načrtih s portalom Fran nisem ničesar vedel; bil sem tudi v tujini. Vseeno pa je nenavadno, da pri vsem tistem brskanju po spletnih slovarjih, seznamih in zbirkah nikjer nisem naletel na informacijo o nadgraditvi portala in njegovem »odprtju« – niti na strani portala, na kateri sem se po naključju znašel.

Pod vabilo na slovesnost je podpisan Marko Snoj. Zdaj lahko razumem, da ga je moje pisanje razdražilo. Vendar je mojo pohvalo hrvaškega jezikovnega portala vzel nekoliko preveč, kako naj rečem, kompetitivno. HJP sem hvalil, kakor žejni hvali prvo vodo, ki mu jo ponudijo. Bil mi je v pomoč, ko sem jo potreboval. Na portal Fran se po prvi izkušnji nisem več vrnil – vse do odgovorov na prejšnjo kolumno. Mogoče aplikacija prav tedaj, ko bi jo potreboval, ni dobro delovala; lahko pa da sem se izgubil v njej. Zdaj opažam, da pri geslih v nobenem slovarju ni povezav na vstopno stran, temveč samo na slovar, v katerega gledamo, in se lahko vrnemo na začetek (»išči po vseh slovarjih«) le s klikanjem »nazaj« ali s ponovno naložitvijo strani.

Še z eno temo sem se dotaknil Marka Snoja. Pomislil sem, da bi lahko »v SSKJ« (mislil sem seveda aplikacijo, kakršna je portal, ki temelji na SSKJ) integrirali Bezlajev etimološki slovar. Snojev argument, da je v Bezlajevem slovarju bistveno manj gesel kakor v SSKJ, zato ga ni smiselno integrirati, ni na ravni portala, o katerem govorimo. Vsi drugi slovarji v zbirki imajo manj gesel kot SSKJ, pa so kljub temu integrirani, kjer se iztočnice ujemajo (pustimo ob strani uporabo kazalk). Drugi Snojev argument, da naj bi bil Bezlajev slovar tako rekoč preveč znanstven, napisan »z namenom izčrpne interpretacije za jezikoslovne namene, kar je za sodobnega uporabnika preveč«, je pokroviteljski. Bezlaj je res izčrpen in mestoma polemičen, a je slovar zato le še bolj zanimiv. Namesto njega se nahaja na portalu etimološki slovar s poljudnejšimi aspiracijami, katerega avtor je – Marko Snoj. V nasprotju z Bezlajem, ki nas pod geslom takoj vpelje v analizo, ima najprej kratko uvodno pojasnilo, ki si ga lahko predstavljam integriranega v knjižno izdajo SSKJ. Na portalu pa Snojev slovar sploh ni zares integriran, kakor so, kolikor sem lahko opazil, vsi drugi slovarji (z izjemo že omenjene druge izdaje SSKJ), temveč dobimo le povezave nanj.

Hvalevredno je povabilo uporabnikom k popravkom ali dopolnitvam. Slovar si bom natančneje ogledal med uporabo; kakor razumem, pa to ni popravljen ali dopolnjen Bezlajev slovar, temveč samostojno delo. Torej ni nobenega razloga, da ne bi bil v zbirko, ki že vsebuje nekatere zahtevne slovarje, vključen tudi Bezlajev.