Kajpak davkarija to lahko stori. Celo za nazaj. Že plačani davek vam lahko kadar koli znotraj zakonskega roka »popravi«, če ugotovi okoliščine, ki ji, davkariji, ob odmeri niso bile znane. Celo kazen lahko davkarji dodajo, če menijo, da imajo dovolj trdne dokaze za slab namen davčnega obveznika. Če ste jih kot davkoplačevalec preslepili, pa so vas v petih letih zalotili, drugače rečeno, v rokah nimate najboljših kart.

Načeloma lahko potemtakem Furs naloži doplačilo davka kupcem vozil, ki jim je davek zaradi napačnih navedb proizvajalca odmeril prenizko. Ti pa lahko potem subsidiarno za odškodnino tožijo nacionalni homologacijski urad, agencijo za varnost prometa, slovenskega uvoznika oziroma Volkswagnovo (pravzaprav je njena mati Porsche Salzburg) hčerinsko družbo, Porsche Slovenija, d.o.o., ali kar neposredno wolfsburški koncern. Morda še koga in morebiti ne v naštetem vrstnem redu, toda nekako tako, kajti vsi omenjeni so pri zavajanju kupca spornega vozila sodelovali. Naklepno ali iz malomarnosti.

Zamisel, da bi doplačilo davka država izterjala neposredno od kupca, je zato kratko malo bedasta. (Še precej bolj kot recimo tista o ukinitvi najvišje dohodninske stopnje.) Ubira linijo najmanjšega napora: naložiš doplačilo in še preden se kupec zave, mu – če ne plača – pobereš z računa. Briga te, da so vsi nacionalni in evropski pristojni uradi (a ni prav ganljivo, s kakšnim pravičnim srdom zdaj evropska komisarka za industrijo Elzbieta Bienkowska grozi nacionalnim homologacijskim uradom?) leta in leta gledali stran ter da so bili potrošniške organizacije in avtomobilistična društva, civilna družba torej, edini, ki so opozarjali na nerealnost navedb proizvajalcev, testov in preizkusov ter pomanjkljivosti državnega nadzora.

V domovini afere Nemčiji so razmeroma hitro zavrnili samo pomisel na to, da bi za prenizko odmerjeni davek vzeli za talce kupce. Z jasnimi besedami in na ministrski ravni. In čeprav je pravni položaj podoben: formalno bi imela tudi nemška davkarija možnost (za nazaj) obremeniti kupce Volkswagnovih vozil. Seveda pa se davkom finančno ministrstvo ne bo odreklo in če se bo potrdilo, da je šlo za zavestno manipulacijo podatkov, jih bo, kot je razbrati iz izjav ministrov, plačal koncern. Za kar bodo ustrezno popravili zakon in na kar so v Wolfsburgu pripravljeni – kot dokazuje tudi včerajšnje sporočilo Porscheja Slovenija o prevzemu davčnih obveznosti. A s tem se VW kazni za sistematično utajo davkov samodejno še ne bo izognil. V Nemčiji in na evropski ravni. Podobno je slišati iz Nizozemske in Danske, natančneje: tamkajšnje davkarije so se najprej lotile ugotavljanja, ali lahko Volkswagnu naprtijo utajo davkov. O tem, kako bodo ukrepale, dotlej molčijo. Ne razmišljajo na glas. Koga bo zadelo, je mogoče sklepati le iz tega, kaj in koga preiskujejo.

Če bi uradniki ministra Dušana Mramorja res tako pozorno spremljali »razvoj dogodkov«, kot trdijo, no, če bi imeli vsaj koga, ki bere nemške časopise, bi tako storili bolje, če bi še naprej razmišljali. In bili tiho.