Madžarski premier Viktor Orban je s prstom pokazal na svojega sorojaka, filantropa Georgea Sorosa ter njegovo mrežo človekoljubnih organizacij, s katerimi spodbuja po vsem svetu širjenje človekovih pravic in odprt prostor dialoga. V sebi lastnem videnju realnosti je Orban Sorosa okrivil, da je del kroga aktivistov, ki poskušajo spodkopati evropske države, ker podpirajo begunce na njihovi poti v Evropo. »Njegovo ime je morda najbolj viden primer tistih, ki podpirajo vse, kar slabi evropske države, in ki podpirajo vse, kar slabi evropski življenjski stil. Ti aktivisti, ki podpirajo migrante, postajajo del mednarodne združbe tihotapcev ljudi,« je dejal v intervjuju za javni radio Kossuth.

S čim si je Soros prislužil tovrstno oceno Viktorja Orbana, na čigar vlado letijo vse hujši očitki kršitev človekovih pravic, hkrati pa njegova ksenofobna politika dobiva vse več posnemovalcev na evropskih tleh? V prispevku za Project Syndicate je Soros predstavil svoj načrt za zajezitev begunske krize, v katerem pa ni govoril bistveno drugače od že obstoječih zamisli evropske komisije za upravljanje begunske krize. Ob pozivih, da mora Evropska unija finančno podpreti Libanon, Turčijo in Jordanijo, ki gostijo štiri milijone beguncev, se je zavzel, da se begunce iz Italije in Grčije na varen način premesti globlje na celino ter zagotovi ustrezen denar za njihovo integracijo, EU pa naj slednjič ustanovi enotno agencijo za azilno politiko in migracije ter enotni nadzor meja. O vseh teh Sorosovih zamislih že poteka razprava v evropski komisiji. Le njegov predlog, da bi morala EU v naslednjih letih sprejeti vsaj milijon beguncev letno, pri njihovi integraciji pa bi moral sodelovati tudi nevladni sektor (podjetja, cerkev, nevladne organizacije), v takšni obliki za zdaj še ni prišel z miz evropske komisije.