Slovenski lastniki spornih (teh je več kot 34 tisoč) dizelskih in bencinskih Volkswagnovih vozil bodo morda doživeli še hladen tuš v obliki dodatne obdavčitve. Na finančnem ministrstvu izračunov, za koliko je bil oškodovan proračun zaradi nižjih davkov, ki so jih kupci plačali za sporna vozila, sicer še nimajo. Na vprašanje, ali bodo premalo plačani davek morebiti zavedenim kupcem zaračunali za nazaj, pa potrjujejo, da ta možnost vsekakor obstaja. »Če je bila odmera narejena na podlagi netočnih ali nepopolnih podatkov, je mogoče odmeriti davek na motorna vozila ob upoštevanju pravih in popolnih podatkov ves čas do poteka roka zastaranja za njegovo odmero,« so nam povedali na ministrstvu, ki ga vodi Dušan Mramor.

Zakon o davčnem postopku sicer določa, da pravica do odmere davka zastara v petih letih od dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti in odmeriti. »Ministrstvo za finance pozorno spremlja dogajanja v povezavi s problematiko nepravilnega navajanja podatkov o izpustih motornih vozil, saj ima to lahko posredno ali neposredno vpliv na pravilnost že odmerjenih zneskov davka na motorna vozila. Kot izhaja iz torkove izjave za javnost Skupine Volkswagen, naj bi problematika obsegala tudi napačno navajanje izpustov emisij CO2 za določene vrste motornih vozil navedene skupine, kar neposredno vpliva na pravilnost odmerjenega davka na motorna vozila v teh primerih,« poudarjajo na ministrstvu.

Glede na zagotovila vodstva Skupine Volkswagen, da bodo v sodelovanju s pristojnimi organi vse nejasnosti pojasnjene v najkrajšem možnem času in da bodo zagotovili pravilne podatke o CO2 izpustih za zadevna vozila, na ministrstvu za finance pričakujejo ustrezne spremembe podatkov o izpustih emisij CO2 v uradnih dokumentih teh vozil ter podatke o vseh vozilih, registriranih v Sloveniji, na katere se navedene nepravilnosti nanašajo. Napovedujejo, da bodo na tej podlagi sprejeti ukrepi v skladu z davčno zakonodajo za zagotovitev pravilnosti višine odmerjenega davka na motorna vozila za vpletena vozila.

»Pri obračunu davka na motorna vozila se namreč upoštevajo uradni podatki o izpustih posameznega vozila iz homologacijskih dokumentov, ki jih izdajajo za to pristojni organi,« še poudarjajo. Registrski organ za cestna motorna vozila sodi pri nas v okvir pristojnosti ministrstva za infrastrukturo, zato ga je finančno ministrstvo že zaprosilo za izvedbo vseh potrebnih ukrepov za preveritev homologacijskih dokumentov, za zagotovitev pravilnih podatkov o izpustih spornih vozil in v primeru ugotovljenih odstopanjih v homologacijskih dokumentih spornih motornih vozil za posredovanje podatkov o tem. Hkrati pa pri Mramorju že preučujejo vse razpoložljive zakonske možnosti, da bi zagotovili pravilne odmere davka na motorna vozila za sporna vozila in tako zavarovali »finančne interese države«. suk