Prizadevanja za to, da bi tudi na slovenski obali dobili center za osebe s posebnimi potrebami, se vlečejo že nekaj let. Pobudo zanj so dali starši otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju z Obale, ki morajo svoje otroke danes voziti v oddaljene kraje po vsej državi. A če je še v začetku tedna kazalo, da se bo gradnja centra, ki bo umeščen v sklop mladinskega zdravilišča in letovišča na Debelem rtiču, znova odmaknila v prihodnost, zdaj kaže, da se bo ta vendarle lahko začela.

Eden od ponudnikov, gre za podjetje Kolektor Koling, je namreč na državno revizijsko komisijo vložil zahtevek za revizijo, a ga je ta teden tudi že umaknil. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato pričakujejo, da bo izbrani izvajalec Dema plus gradbena dela zagnal še letos ali vsaj v začetku prihodnjega leta. Vrednost naložbe je ocenjena na dobra dva milijona evrov.

Dolgotrajno pridobivanje soglasij

Na Obali so se projekta centra za osebe s posebnimi potrebami lotili že pred več kot desetletjem. Nato je šlo po polžje. Najprej so sprejeli odločitev, da bi tak center zgradili na območju mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič. »Pismo o nameri za gradnjo je bilo podpisano leta 2002. Sledili so dolgotrajni postopki: od pridobitve zemljišča od Rdečega križa do dogovorov z občinami in pridobivanja dokumentacije,« so pojasnili na ministrstvu.

Leta 2009, torej sedem let po podpisu pisma o nameri, so na ministrstvu izvedli arhitekturni natečaj, ki so ga zaključili februarja 2011. Izbrani arhitekt je izdelal projektno dokumentacijo, na osnovi te pa so nato zaprosili za gradbeno dovoljenje, ki so ga dočakali šele lani. Medtem so morali pridobiti še devet soglasij za služnost, skleniti dogovor s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter pridobiti sklep o izdaji projektnega soglasja občine Ankaran v konstituiranju in tamkajšnje krajevne skupnosti.

Stanovanja in dnevni center

Na ministrstvu poudarjajo, da je v Sloveniji trenutno pet centrov za usposabljanje, delo in varstvo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Eden je v občini Draga - Ig za potrebe osrednjeslovenske regije, v Črni na Koroškem za potrebe koroške regije, na Dobrni za savinjsko regijo, v Dornavi za upravičence iz podravske regije in v Radovljici za potrebe upravičencev iz gorenjske regije. Le na Obali doslej takšnega centra ni bilo, ko bo zgrajen, pa bo v njem prostora za 39 oseb. »V dnevnem centru bodo trije oddelki vzgoje in izobraževanja, v katerem bo prostor za 15 otrok in mladostnikov, v njem pa bodo še tri stanovanjske skupine za 24 odraslih oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Program v njem bo izvajal Center Dolfke Boštjančič iz Drage,« so še pojasnili na ministrstvu.