Na Direkciji RS za infrastrukturo so po dveh letih zatišja obudili načrte za gradnjo kanalske obvoznice. Občinskim uradnikom so nedavno predstavili nekoliko dopolnjeno idejno zasnovo, do pomladi pa naj bi pridobili tudi vsa soglasja in začeli odkupovati zemljišča. Med prebivalci Kanala medtem še vedno ni enotnega mnenja, ali obvoznico sploh potrebujejo oziroma kje naj poteka. Gradnja pa vsekakor še ni tik pred vrati. V direkciji pojasnjujejo, da pred tem potrebujejo projekte, dovoljenja, zemljišča in ne nazadnje tudi denar.

Obvoznica bi povozila vrtove

Skozi Kanal se povprečno na dan pelje 33 priklopnikov, 137 kamionov in okoli 6000 osebnih vozil. Cesta ni med najbolj obremenjenimi, velja pa za pomembno prometno žilo med Posočjem in Novo Gorico. Pred leti je bila za najustreznejšo izbrana trasa B. Polkilometrska obvoznica bi pred znamenitim kamnitim mostom zavila desno, potekala ob železnici čez vrtove domačinov in skladišče podjetja Aha Plastik ter se po novem ločnem mostu čez Sočo na regionalno cesto priključila še pred koncem naselja, tik za sedanjo Mercatorjevo trgovino. Sprostila bi promet po kamnitem mostu in kraj razbremenila tovornjakov. Župan Andrej Maffi obvoznico zagovarja tudi zato, ker bi zmanjšala onesnaženost v središču kraja, povečala prometno varnost in omogočila lažjo organizacijo prireditev.

V direkciji odgovarjajo, da je potek trase dokončen, možni so le manjši popravki med gradnjo. Predstavnik tamkajšnje krajevne skupnosti Ivan Križnič pa meni, da je petnajst let po predstavitvi možnih tras vendarle spet čas za premislek. Na začetku sta bili namreč poleg izbrane trase na voljo še dve. Krajša tako imenovana mimobežnica in daljša ter dražja različica, ki bi se na sedanjo cesto priključila šele za pokopališčem na koncu naselja.

Krajani imajo na obvoznico različne poglede. Nad njo niso navdušeni stanovalci Kolodvorske ulice, ki bi jim obvoznica povozila vrtove, proti sedanji trasi pa so tudi v civilni iniciativi, ki se jim nedopusten zdi poseg v zaščitena korita na reki Soči.