»Najnovejša različica mobilne aplikacije ECE mobil je sedaj razširjena na spremljanje računa za zemeljski plin in lesno biomaso, kupcem pa omogoča preprosto upravljanje računa za elektriko in plin, spremljanje porabe vseh energentov, pregledovanje stanja računov in plačil, oddajo mesečnih števčnih stanj in nakup energentov,« je novost strnil direktor ECE mag. Mitja Terče. Ta mobilna aplikacija je tudi edina do sedaj pri nas, ki je izdelana za vse operacijske sisteme, torej za IOS, Android in Windows mobile. Namenjena je uporabnikom v gospodinjstvu, malih in srednjih podjetjih.

Podjetje ECE je bilo pred dvema letoma in pol prvo energetsko podjetje pri nas, ki je svojim kupcem ponudilo mobilno aplikacijo. Ta je že takrat omogočala, da so lahko lastniki pametnih telefonov z nekaj dotiki na mobilniku uredili račun za elektriko in nastavili opomnik za javljanje stanja števca, kar je še posebej uporabno, saj potrošnika pravočasno obvesti, da je treba o stanju števca obvestiti dobavitelja elektrike, s čimer je znesek na računu dejansko stanje in ne pavšalen. Do danes mobilno aplikacijo uporablja več kot 10.000 uporabnikov.

Pomembna prednost prenovljene mobilne aplikacije je tudi v tem, da lahko uporabnik svojo porabo primerja z drugimi primerljivi porabniki (na primer s primerljivo hišo ali stanovanjem, načinom ogrevanja). ECE mobil uporabniku omogoča tudi primerjavo porabe s preteklimi meseci, pregled vseh računov in opomnik za plačilo računa. Kupec lahko preko aplikacije naroča lesno biomaso, elektriko in zemeljski plin. Aplikacija omogoča tudi spremljanje postavitev polnilnic za električna vozila in podaja okvirne porabe energije naprav v domu. Preko mobilne aplikacije se lahko uredi elektronski račun ali trajnik oz. direktno bremenitev.

»V ECE že od samega začetka podpiramo elektronsko izdajo računa, saj s tem porabimo veliko manj papirja in smo bolj skrbni do okolja. To vsekakor sovpada z našo zavzetostjo za trženje čiste energije iz obnovljivih virov, ki jo vsem našim odjemalcem ponujamo brez doplačila, k podobnemu pa spodbujamo tudi druge ponudnike energije,« še pove Mitja Terče. ECE je edini slovenski ponudnik električne energije, ki izvira izključno iz obnovljivih virov brez doplačila. Tehnološki napredek namreč omogoča, da lahko na okolju prijazen način pridobivajo energije vetra, vode in sonca ter jo ponesejo v vsak dom in vsako malo podjetje po vsej Sloveniji.

ECE ponuja kupcem »Energijo prihodnosti«, ki je sinonim za energijo iz obnovljivih virov energije, hkrati pomeni tudi tehnološko naprednost podjetja, ki je za prihodnost zelo pomembna.