Kranjske vrtce že dlje časa vodi Irena Pavec, ki je bila nedavno deležna hudih očitkov o slabem vodenju, ki so znani tudi ustanoviteljici, mestni občini Kranj. Zdaj se je izkazalo, da je bilo v tem času tudi ogromno nepravilnosti pri ravnanju z javnim denarjem. Pavčeva za nas ni bila dosegljiva, vrtce pa je v zadnjem času vodila kar med bolniškim dopustom, kar je povzročalo še dodatne napetosti. Čeprav smo včeraj poskušali o vsem povprašati tudi odgovorne na MO Kranj, nam tudi to ni uspelo, saj so bili župan Boštjan Trilar, podžupan za družbene dejavnosti Boris Vehovec in direktorica uprave Senja Vraber na seminarju in zato nedosegljivi za pojasnila.

Ta pa bodo potrebna, ker računsko sodišče v povzetku revizije jasno navaja ključne napake, ki so nastale pri naročanju materiala za 429.000 evrov, storitev za 740.000 evrov in nabavi osnovnih sredstev za čez 100.000 evrov. Povsod je VVZ Kranj, ki vključuje okoli 2000 otrok, ravnal v nasprotju z zakonom o javnem naročanju. Značilno je bilo namerno in napačno »razbijanje naročil« na manjše zneske, kar je omogočalo izigravanje predpisov o javnem naročanju, naročil pa niso niti ustrezno objavljali. Prav tako niso v pogodbah opredelili podizvajalcev oziroma njihovih obveznosti. Pri različnih izvajalcih ni poskrbel za zakonite spremembe pogodb, prav tako niso uveljavljali pogodbenih kazni, kjer je bilo to mogoče. Poslovanje je po tej plati nesporno vodila direktorica VVZ Kranjski vrtci Irena Pavec, s stanjem v javnem zavodu pa se že ukvarja svet zavoda in tudi odgovorni na občini.

Zanimivo je, da je v letih 2012, 2013 in 2014 posloval s kranjskimi vrtci tudi zdajšnji podžupan Boris Vehovec, ki se je do nastopa profesionalne podžupanske funkcije letos poleti ukvarjal z mizarstvom. Kot je mogoče videti na portalu Supervizor, je v tem času imel z VVZ za malo več kot 22.000 evrov prometa, največji posamični znesek pa znaša okoli 4000 evrov. Revizijsko poročilo sicer ne omenja njegovega podjetja, zato pa Supervizor postreže z zanimivim podatkom, da letos ni predložil davčnega obračuna in ima tako davčni dolg. Prav Vehovec je zdaj neposredno odgovoren za reševanje krize v javnem zavodu, ki letos ni mogel sprejeti vseh otrok v vrtce, in jih je zaradi prostorske stiske več kot 30 ostalo brez zagotovljenega varstva.