Potem ko je državna revizijska komisija sredi prejšnjega meseca razveljavila odločitev Direkcije RS za infrastrukturo, ki je rekonstrukcijo cestnega nadvoza nad gorenjsko železniško progo pri Mednem oddala družbama CVP Inženiring in Hip Plus, je upravljalec državnega cestnega omrežja izbral tistega ponudnika, ki se je pritožil zoper prvotno odločitev o oddaji javnega naročila. To sta družbi Rafael iz Sevnice in SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, ki sta oddali skupno ponudbo v vrednosti dobrih 1,9 milijona evrov. A sage še ni konec, kajti včeraj je potekel osemdnevni pritožbeni rok za vložitev zahtevka za revizijo nove odločitve direkcije za infrastrukturo, od koder so sporočili, da se je eden od neizbranih ponudnikov spet pritožil.

Cestni odsek, po katerem se vozniki iz Medvod, Škofje Loke ter Poljanske in Selške doline vozijo v Ljubljano – teh je več kot 20.000 na dan –, je za promet že slabi dve leti urejen enosmerno s semaforjem. Kot je znano, je namreč cestni nadvoz v Mednem eden od 15 premostitvenih objektov, na katerih je direkcija za ceste januarja lani zaradi varnosti uvedla omejitve.

Ker si s prazno malho ni mogla privoščiti sanacije celotnega objekta, je januarja letos objavila javni razpis za začasno rešitev s postavitvijo montažnega mostu. Razpis se je zaradi pritožb zavlekel, na koncu pa ga je državna revizijska komisija še razveljavila, kar je še posebno vznejevoljilo župane prizadetih občin, ki so šli dvakrat protestirat na sam premostitveni objekt. Tik preden naj bi na direkciji objavili nov razpis, je čudežno kapnilo nekaj denarja, zato so se odločili, da poiščejo izvajalca, ki bo poskrbel za trajno sanacijo sedanjega mostu.

Javni razpis so objavili v začetku avgusta, nanj pa se je prijavilo sedem ponudnikov, ki so svoje storitve dali na voljo v razponu od 1,6 do 3,3 milijona evrov. Najcenejšo ponudbo sta oddali družbi CVP Inženiring in Hip Plus, a je, kot omenjeno, državna revizijska komisija oddajo naročila razveljavila, zdaj pa bo spet morala odločiti o novi pritožbi. Po dosedanjih izkušnjah bo državna revizijska komisija svojo odločitev sporočila v dobrem mesecu. Na vprašanje, kdaj bodo vozila po nadvozu v Mednem spet lahko peljala brez omejitev, na direkciji za infrastrukturo nimajo odgovora, vedo le, da morajo biti vsa dela končana v roku šestih mesecev – od uvedbe izvajalca v posel.